Hoppa till huvudinnehåll

Hagalidskolan

Hagalidskolan är en högstadieskola med cirka 500 elever. På Hagalidskolan bedriver vi sedan 2013 en idrottsakademi i samarbete med Malmö FF, Staffanstorps HK, Malmö FBC och SK Triton. Idrottsakademin ger ungefär en tredjedel av våra elever, möjligheten att utöva sin idrott under skoltid vilket har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Skolan kännetecknas av en god stämning och ett gott samarbete.

Hagalidskolan.

Fotograf: Jakob Larsson

Vårterminen 2024

Onsdagen 10 januari – torsdagen 13 juni

Lovdagar
19 februari – 23 februari
25 mars – 28 mars
10 maj
7 juni

Utvecklingsdagar
8-9 januari
5 mars
8 maj, 27 maj
14-19 juni

Kontakta oss

Johan Malmberg

Rektor

Telefonnummer
046-25 13 50

Malin Präntare

Biträdande rektor

Telefonnummer
046 – 25 13 52

Annelie Jönsson

Skoladministratör

Telefonnummer
046-25 13 51

Adress

Hagalidskolan, 245 80 Staffanstorp

Besöksadress

Hagalidvägen 4, 245 45 Staffanstorp

 • Så arbetar vi

  Skolan deltar i ULF (utveckling, lärande, forskning). Det är ett samarbete mellan forskare på Universitetet och skola. Syftet med pågående ULF-projekt är att utveckla matematikundervisningen för att fler elever ska nå målen i matematik.

  I våra Erasmusprojekt får våra elever möjlighet att samverka och utvecklas tillsammans med andra elever i Europa.

  Vår strävan är att alla elever ska känna tilltro till sin förmåga genom en undervisning som bygger på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

  I våra ämneslag utvecklar lärarna vårt ämnesspecifika arbete med planering, undervisning och bedömning för att alla barn ska få förutsättningar att utvecklas i så hög utsträckning som möjligt.

  Eleverna är våra viktigaste skolutvecklare och därför vill vi veta hur eleverna upplever undervisningen. När vi förstår elevernas upplevelse av sin skolvardag, blir vi bättre på att utveckla undervisningen både på ämnes- och skolnivå. Vår undervisning präglas av välplanerade och inspirerande ämnesområden och varierande arbetsformer.

 • På skolan finns

  På Hagalidskolan går drygt 500 elever och arbetar cirka 60 medarbetare. På skolan arbetar vi i tre arbetslag. I varje arbetslag finns lärare i olika ämnen som har merparten av lektionerna för arbetslagets klasser, vilket bidrar till en nära kontakt mellan lärare och elever.

  Hagalidskolan arbetar med helhetstänk gällande elevens fysiska, psykiska och sociala hälsa, samt för att eleven ska känna och förstå sitt sammanhang.

 • Du som elev
  • Vi vill att du ska känna tilltro till din förmåga och att du får möjlighet att lära och utvecklas i din egen takt. Vi vill att du ska möta lärare som gör undervisningen begriplig, hanterbar och meningsfull.
  • Du ska känna dig säker på att alla vuxna på skolan hjälper dig, när du behöver och ber om stöd. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg i våra korridorer och klassrum.
  • Vi förväntar oss att du följer våra ordningsregler, att du är schysst mot dina skolkamrater och att du berättar för oss om du ser någon som blir illa behandlad.
  • Vi vill veta vad du tycker om undervisningen i olika ämnen. Därför får du besvara en enkät då och då, för att berätta vad din lärare gör bra och kan göra ännu bättre.
 • Du som vårdnadshavare

  Du som vårdnadshavare är en viktig resurs för oss som arbetar på Hagalidskolan.

  Vi eftersträvar alltid ett fungerande samarbete med dig, för att ditt barn ska må bra i skolan och få bästa möjliga förutsättningar till lärande. Det förutsätter att vi har en öppen och främjande dialog i olika frågor som rör ditt barn.

 • Idrottsakademi

  Vi på Hagalidskolan är väldigt stolta över vår idrottsprofil. Hos oss kan man kombinera sin idrott med sitt skolarbete. Just nu erbjuder vi idrottsprofiler för sporterna fotboll, handboll, simning och innebandy.

  Nu kan du ansöka till vår idrottsakademi

  Följande datum gäller för provspel:

  Fotboll             9 feb kl. 09.00-11.00

  Handboll         7 feb kl. 13.00-14.30

  Innebandy      31 jan kl. 08.30-12.00

  Simning            9 feb kl. 09.30-11.00

  Kontakta för mer information

  Fotboll

  Daniel Lindgren
  E-post: daniel.lindgren@staffanstorp.se

  Handboll

  Anders Törnqvist
  E-post: anders.tornqvist@staffanstorp.se

  Innebandy

  Ellen Rasmussen
  E-post: ellen.rasmussen@malmofbc.seÖppnas i nytt fönster

  Simning

  Robert Johnsson
  E-post: robert.johnsson@sktriton.seÖppnas i nytt fönster

 • Inflytande och delaktighet

  Elevråd

  Vi på Hagalidskolan har ett aktivt elevråd med representanter från varje klass. Med på mötena är även skolledningen och Linda Sandgren ( elevrådsstödjare). Elevrådet träffas regelbundet och går då igenom vad som tagits upp på klassråden. Deras stora uppgift är att tillvarata alla elevers intresse och skapa en skola med en bra miljö för både elever och personal. Styrelsen har en egen budget som används till elevsocial aktiviteter under varje läsår.

  Föräldraråd

  Minst en gång per termin bjuder skolledningen in till föräldraråd. Där får du bland annat ta del av pågående projekt, vårt systematiska kvalitetsarbete och där du får möjlighet att diskutera frågor som rör Hagalidskolan.

 • Fler kontaktuppgifter

  Skolsköterska
  Maria Lundblad Olsson
  Telefon: 046-25 13 05
  maria.lundbladolsson@staffanstorp.seÖppnas i nytt fönster

  Skolkurator
  Sanna Haddadi
  Telefon 046-251355, Mobil 0709-351377
  sanna.haddadi@staffanstorp.seÖppnas i nytt fönster

  Studie- och yrkesvägledare
  Viktoria Cavander
  Telefon 046-251354
  viktoria.cavander@staffanstorp.seÖppnas i nytt fönster

  Socialpedagog
  Victor Borgström
  victor.borgstrom@staffanstorp.seÖppnas i nytt fönster

  Specialpedagog årskurs 8 och årskurs 9  
  Ann Söd​erberg
  ann.soderberg@staffanstorp.seÖppnas i nytt fönster

  Specialpedagog årskurs 7
  Helena Bogren
  helena.bogren@staffanstorp.seÖppnas i nytt fönster

  Lärarassistent
  Linda Sandgren
  linda.sandgren@staffanstorp.seÖppnas i nytt fönster

Utbildningsförvaltningen