Hoppa till huvudinnehåll

Uppåkraskolan

Uppåkraskolan är en F-6 skola som ligger i ett växande Hjärup i Staffanstorps kommun. Skolan startade hösten 2016 och fylls på med elever från närområdet, med ett starkt söktryck till de yngre årskurserna. När Uppåkraskolan är fullt utbyggd kommer den att rymma ca 525 elever. Just nu går det ca 470 elever på skolan och en stor andel är inskrivna i fritidshemmet. På Uppåkraskolan arbetar vi aktivt för en trygg lärandemiljö där både stora och små trivs och utvecklas. Måluppfyllelse och mående är vår högsta prioritet. Vi vågar tänka om och prova nytt, vi utbildar framtiden!

Fotograf: Staffanstorps kommun

Utvecklings-, jourfritids- och lovdagar

Avvikande dagar på Uppåkraskolan:

Fritidshemmets stängdagar (jourfritids):
vt-24: 14 juni
ht-24: 15-16 augusti

Utvecklingsdagar = fritids öppet:
vt-24: 5 mars, 8 maj samt 27 maj

Lov/ klämdagar = fritids öppet:
vt-24: 19-23 februari (sportlov v. 8), 25 mars - 1 april (påsklov), 10 maj, 7 juni

Kontakta oss

TELEFONNUMMER

Fritidshem, kurator, skolsköterska

TELEFONNUMMER

Öppning/stängning/lov   0768-952 301

Fritids F-klass /17            0768-952 306

Fritids 1 /16                       0768-952 307
Fritids 2 /15                       0768-952 303
Fritids 3 /14                       0768-952 302

Fritids 4 /13                       0703-277 892
Fritids 56:an /12/11         0768-952 308

Kurator Erik Svensson – erik.svensson@staffanstorp.se – 0709-45 11 29
Skolsköterska Lejla Catak – lejla.catak@staffanstorp.se – 046-25 16 35

Magnus Svensson

Skoladministratör

Mobilnummer
0768-952309

Adress

Uppåkraskolan, Hjärup

Besöksadress

Parkallén 4A, 24564 Hjärup

Anna-Karin Rhodin

Rektor

Telefonnummer
046-251283

Anna Knast

Biträdande rektor

Annika Nordquist

Biträdande rektor /specialpedagog

Mobilnummer
0768-952310

Adress

Uppåkraskolan, Hjärup

Besöksadress

Parkallén 4A, 24564 Hjärup

 • Så arbetar vi

  Alla elever är allas elever och Uppåkraskolan arbetar aktivt för en trygg lärandemiljö där både stora och små trivs och utvecklas.

  Skolan är i stort organiserad årskursvis och eleverna möter engagerad personal med hög kompetens inom flera pedagogiska inriktningar. Stor vikt läggs på dokumentation, pedagogiska miljöer och kreativt lärande med hela eleven i centrum. 

  Vi som arbetar på skolan tror på samarbete. Vi vet att för att lyckas behöver vi samarbeta både internt och externt. Goda relationer skapar trygghet och förtroende. Vi delar med oss av både kunskaper, erfarenheter och material.

 • På skolan finns

  Uppåkraskolans lokaler med många specialsalar ger stora möjligheter för ett kreativt lärande. På skolan finns bland annat en stor idrottshall, hemkunskapssal, slöjdsalar, musiksal samt bild- och NO-sal.

  På skolan finns även ett skolbibliotek med ett stort utbud av skönlitteratur och facklitteratur. Eleverna får låna böcker både för läsning i skolan och hemmet, under terminer såväl som skollov.

  På Uppåkraskolan finns ett elevhälsoteam (EHT) bestående av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolsköterska, kurator samt specialpedagoger och speciallärare. Elevhälsans uppdrag är att i första hand arbeta förebyggande och främjande, men också åtgärdande. 

 • Fritidshem

  På våra fritidshem strävar vi efter att ge eleverna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Eleverna utmanas kontinuerligt att inspireras till nya upptäckter genom ett varierat arbetssätt och en lärmiljö som integrerar omsorg och lärande.

  Våra fritidspedagoger ser till att skapa en meningsfull rastsamvaro med förutsättning för lek, lärande och utveckling. Vi erbjuder dagligen pedagogledda rastaktiviteter och ser rasten och fritidshemsverksamheten som en viktig del i skolans värdegrundsarbete. Under rasterna har även eleverna tillgång till vår “Guldgruvan” som är en välfylld materialbod belägen på skolgården.

 • Du som elev

  På Uppåkraskolan får du som elev en undervisning av hög kvalitet. Vi arbetar för att du ska få det stöd du behöver. Vi förväntar oss att du gör ditt bästa och följer skolans ordningsregler.

 • Du som vårdnadshavare

  På Uppåkraskolan eftersträvar vi efter ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Det är viktigt för oss att ta del av dina synpunkter och att du känner förtroende att kunna vända dig till oss och prata om ditt barns skolgång. Varje termin bjuds du som vårdnadshavare in till ett utvecklingssamtal för ditt barn.

  På Uppåkraskolan läggs all information på vår lärplattform, Vklass. Där får du som vårdnadshavare ta del av viktig information som rör skola och fritids.

 • Inflytande och delaktighet

  Eleverna på Uppåkraskolan har ett inflytande på sin skoldag och även på fritidshemmets verksamhet. Vi erbjuder eleverna medbestämmande genom att de får vara med och påverka aktiviteter och inslag i verksamheten. Pedagogerna är lyhörda för elevernas idéer och önskemål. Vår ambition är att barnen i takt med stigande ålder och mognad tar mer ansvar för sig själv och sitt handlande.

Utbildningsförvaltningen