Hoppa till huvudinnehåll

Mellanvångsskolan

Vi vill att alla barn och vuxna ska trivas på Mellanvångsskolan och komma till skolan med glädje. Alla känner alla!

Mellanvångsskolan.

Fotograf: Staffanstorps kommun

Utvecklingsdagar och lovdagar 2023-2024

Utvecklingsdagar läsåret 2023/2024
HT23: 25 september, 24 november
VT24: 8-9 januari, 5 mars, 8 maj, 27 maj, 14-19 juni
Fritidshemmets stängdagar: 14 augusti, 25 september, 8 januari -24, 14 juni -24 samt en dag till i augusti -24

Lovdagar
30 oktober – 3 november
19 februari – 23 februari
25 mars – 28 mars
10 maj
7 juni

Kontakta oss

Henrik Carnhede

Rektor

Telefonnummer
046-25 13 00

Jenny Hansson

Biträdande rektor

Telefonnummer
046-25 13 03

Caroline Westin

Skoladministratör

Telefonnummer
046-25 13 02

Adress

Tingsvägen 2
245 41 Staffanstorp

Fritidshem förskoleklassen Solrosen

Telefonnummer
046-25 14 88
Mobilnummer
072-172 64 05

Fritidshem årskurs 1

Telefonnummer
046-287 17 16
Mobilnummer
072-172 62 67

Fritidshem årskurs 2

Telefonnummer
046-287 17 14
Mobilnummer
072-172 62 65

Fritidshem Klubben

Telefonnummer
046-287 17 10
Mobilnummer
072-172 62 61
Mobilnummer
070-766 13 83
 • Så arbetar vi

  Mellanvångsskolan är en F-6 skola med två paralleller i varje årskurs. I de lägre åldrarna arbetar en lärare och en till två fritidspedagoger i varje klass. Läraren följer sin klass från F-klass upp till årskurs 3. I mellanstadiet har vi ett trelärarsystem vilket innebär att det är tre behöriga lärare som delar upp klasserna och de teoretiska ämnena mellan sig. Även på mellanstadiet finns det fritidspedagoger i klassrummet under skoldagen. På så sätt finns det många vuxna som kan stötta barnen under dagen i skolan.

  Under veckans morgnar och eftermiddagar är barnen välkomna till våra fritidshem. Här möter barnen engagerad personal som erbjuder många roliga aktiviteter.

  Här kan du se en informationsfilm om Mellanvångsskolan.

 • På skolan finns

  På Mellanvångsskolan möter eleverna fräscha lokaler och en stor skolgård som sträcker sig runt hela byggnaden. Förutom klassrum och grupprum så har vi ett fint bibliotek, slöjdsalar, en hemkunskapssal och en NO-sal. Vår stora och ljusa idrottshall ligger på skolområdet.

 • Fritidshem

  Mellanvångsskolans fritidshem är uppdelat i fyra avdelningar:

  F-klass, åk 1, åk 2 samt åk 3-6 (klubben). På morgnarna och inför stängning samverkar F-klass med åk 1 och åk 2 ansluter till Klubben.

  Vår verksamhet bedrivs av engagerade pedagoger. En dag på fritids är fylld med allt från lek och kreativitet till andra pedagogiskt styrda aktiviteter i skolans lokaler.

  Öppettider:  06.30 – 17.30

  Frukost serveras i matsalen och om ert barn äter frukost på fritids önskar vi att barnet kommer senast 07.30. Mellanmålet serveras kl. 14.00 – 15.00.

  Telefonnummer till fritidshemmen

  Förskoleklass Solrosen: 046-25 14 88, 072-172 64 05

  Fritids årskurs 1: 046-287 17 16, 072-172 62 67

  Fritids årskurs 2: 046-287 17 14, 072-172 62 65

  Klubben: 046-287 17 10, 072-172 62 61, 070-766 13 83

 • Du som elev
 • Du som vårdnadshavare

  Vi eftersträvar ett gott samarbete med er vårdnadshavare. På Mellanvångsskolan läggs all information på vår lärplattform V-klass. Där får du som vårdnadshavare ta del av viktig information som rör både skola och fritids. Där hittar du även läxor och annat som rör elevens skoldag. Skolan har en gemensam modell, Mellanvångsmodellen, för att skapa trygghet för eleverna oavsett vilken pedagog de möter under dagen. Mellanvångsmodellen fokuserar på studiero, tydlighet, delaktighet och trygghet.

 • Inflytande och delaktighet

  På Mellanvångsskolan har vi elevråd, uppdelat på årskurs 1-3 och 4-6. Där diskuteras skolövergripande frågor som kommit upp på de olika klassråden och även andra frågor där vi vill ta del av elevernas åsikter. Varje fritidsavdelning driver även fritidsråd där eleverna får möjlighet att påverka innehåll och aktiviteter under fritidstiden.

  Eleverna ges också möjlighet till inflytande över mer vardagliga frågor under både skoltid och fritidstid, mer och mer i takt med stigande ålder.

  skolrådet deltar skolledningen, några ur personalen samt föräldrarepresentanter från alla klasser. Här tas frågor som rör hela skolan upp. Ni föräldrar har möjlighet att påverka verksamheten genom att aktivt delta i rådet eller lämna synpunkter/förslag till representanterna.

 • Värdegrundsarbete
  Alla på Mellanvångsskolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering och annan kränkande behandling. Vår målsättning är att vi ska trivas, känna trygghet och glädje. Vi arbetar för att alla elever ska ha rätt att utvecklas och erhålla kunskap i en lugn och trygg miljö samt att bemötas med respekt. I vår vision är våra ledord Glädje, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar – GRETA. Dessa värdeord finns också representerade i vart och ett av benen på vår bläckfiskmaskot Greta.

  Gretateamet består av två kuratorer, tre pedagoger och biträdande rektor. Teamet träffas en gång i veckan och pratar kring aktuella händelser och planerar gemensamma aktivitetsdagar. Gretateamet hjälper också till med enskilda samtal och gruppsamtal. Gretateamets uppdrag är att arbeta förebyggande, hälsofrämjande samt åtgärdande för skolans elever. En del av Gretateamet är MiniGreta. Det är elever från mellanstadiet som bland annat anordnar rastaktiviteter för de yngre eleverna.

  Rastaktiviteter
  En annan del av skolans värdegrundsarbete är ett medvetet arbete kring rastaktiviteter. Syftet är att öka trivseln, förebygga utanförskap och konflikter på skolgården, att ge eleverna ny energi och lust att lära samt att skapa nya kompisrelationer.

  Läs gärna mer om skolans värdegrundsarbete i vår plan mot kränkande behandling.

Utbildningsförvaltningen