Hoppa till huvudinnehåll

Kommunala grundskolor

Med närmare 4 000 elever i grundskoleåldrarna 6-15 år sjuder skolorna av liv från morgon till kväll. I Staffanstorps kommun finns tio grundskolor i Staffanstorp, Hjärup, Kyrkheddinge och Tottarp.

En skola i toppklass kännetecknas av:

  • Trygghet och trivsel – Vi arbetar för en trygg och tillåtande miljö där klimatet präglas av arbetsro, omsorg och engagemang i både skola och fritidshem.
  • Kunskapsmål i fokus – Vi erbjuder varierad undervisning av hög kvalité med välutbildad personal. Vi varierar arbetssätt och arbetsformer!
  • Varje barn ska lyckas – Alla barn och elever ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Detta sker genom god undervisning, specialpedagogiska insatser, nära samarbete med den centrala elevhälsan och ett målmedvetet arbetsmiljöarbete.
  • Att kunna påverka – Barn och elever ska ha inflytande i verksamheterna genom klassråd, elevråd, elevledda utvecklingsråd men också på det egna lärandet i dialog med mentor eller undervisande lärare.
  • Samverkan med vårdnadshavare – Vi arbetar aktivt med att utveckla samarbetet med vårdnadshavare genom dialog om det egna barnet men också genom föräldramöten och skolråd.
  • Med utgångspunkt i vår vision ”En bra start i livet!” vill vi tillsammans skapa en skola fylld av goda relationer, trygghet och trivsel där alla kan nå så goda resultat som möjligt.

Utbildningsförvaltningen