Skolskjuts

Barn som har långt till skolan har rätt till skolskjuts, men bara till närmaste skola i skolbussens färdriktning.

Det innebär att om du placerar ditt barn i en skola utanför ditt närområde, får du själv ombesörja transporten. Oavsett avståndet mellan hemmet och skolan anordnas inte skolskjuts inom Staffanstorps tätort. Elever som bor i Staffanstorp och går i skola i Hjärup har möjlighet att åka med de befintliga turerna i mån av plats. Ansökningsblankett finns här: Behov av skolskjuts för grundskolan

Barn i förskoleklass har inte laglig rätt till skolskjuts. Barnen kan i mån av plats åka med skolbussarna enligt ordinarie tidtabell. De fullständiga reglerna kan du läsa i kommunens skolskjutspolicy  Mer information om säkerhet och trivsel och utrymning av buss finns bifogat här till vänster.

Information om hur kommunen behandlar inkomna personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vid inställda turer på grund av snöoväder meddelas detta via Radio Malmöhus.

För elever som kommer från andra kommuner och går i skola i Staffanstorp erbjuds ingen skolskjuts. Som privatperson har man möjlighet att köpa ett resekort på Skånetrafiken. Mer information finns på  Skånetrafikens webbplats.

Tidtabeller läsåret 2021/2022

Buss 1

Buss 2

Buss 3

Buss 4

Buss 5

De första två veckorna är testveckor och tiderna kan därför komma att ändras innan de fastslås senast i början av september 2021.

Hållplatsen vid Gullåkra är vid farthindret och hållplats ”Trekantsgränd” ligger på Norra Lundavägen (Skånetrafikens hållplats).

Vid frågor och synpunkter angående skolskjutsar inom kommunen kontakta:

Staffanstorps kommun:
Gustav Hultqvist
046-25 12 92

Bergkvarabuss:
Johan Fridholm
040-53 53 03

Skolskjuts med taxi

Är en elev i behov av skolskjuts på annat sätt än skolbuss och regiontrafik, till och från skolan kan ni söka om det på denna blankett: Skoltaxi. Detta gäller främst elever med funktionsnedsättning. Blanketten skickas sedan till Utbildningskontoret, Torget 1, 245 80 Staffanstorp eller scannas till utbildning@staffanstorp.se.

Alla dokument är i PDF-format och kräver att du har Adobe Acrobat Reader installerad för att kunna läsa dem.

Hoppa till navigering