Fristående skolor

Elev i arbete. Foto och licens: Åsa Siller

Staffanstorps Montessori

Skolan är uppdelad i två spår, förskoleklass–årskurs 2 och årskurs 3–6. Båda spåren har integrerad skolbarnsomsorg. Totalt antal elever på skolan är cirka 100.

 

Internationella Engelska Skolan (IES) Staffanstorp

Skolan öppnar i augusti 2022 och kommer att vara belägen i den nya stadsdel som Staffanstorp kommun utvecklar som heter Vikhem, lite söder i kommunen.

IES Staffanstorp kommer att vara en tvåparallellig grundskola i årskurserna F-9 med fritids.
Första året planeras det att öppna fritids samt åk F-7. Fullt utbyggd kommer skolan att ha cirka 600 elever.

Kön som återfinns på hemsidan är öppen sedan 1 februari 2021.

Rektor kommer att utses under sen höst 2021.

E-post innan skolan öppnar: info.staffanstorp@engelska.se

Skolans webbplats: https://engelska.se/news/internationella-engelska-skolan-%C3%B6ppnar-en-ny-skola-i-staffanstorp

 

Hoppa till navigering