Fritidshem

Fritidshem är en verksamhet som sker inom grundskolans ram efter skoltidens slut och på loven för barn i förskoleklass och grundskola. Foto: Pixabay

Fritidshem är en verksamhet som sker inom grundskolans ram efter skoltidens slut och på loven för barn i förskoleklass och grundskola. Det kan vara fritidshem, familjedaghem eller fritidsklubb och det finns både kommunal och fristående fritidshem. Barn till och med tolv års ålder har rätt till fritidshem. Omsorgen är avgiftsbelagd.

Överflyttningen från förskola till fritidshem på skola sker tidigast den 16 augusti.

Våra fritidshem är integrerade i skolverksamheten och genom att erbjuda skapande arbete, lek och olika aktiviteter utgör de ett viktigt komplement till skolan.

Tillämpningsanvisningar/information om fritidshemsverksamheten

Från 30 september 2020 gäller dessa tillämpningsanvisningar för fritidshem. Här kan du läsa om regler för ansökan,öppettider, föräldraavgifter med mera.

Tillämpningsanvisningar för fritidshem

Öppettider

Skolbarnomsorg ska erbjudas under dagtid (max 12 timmar) i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete och studier. Fritidshemmets generella öppettider är 06:30-17:30,
rektor beslutar om skolbarnomsorg på annan tid om behov finns.

Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda barnomsorg under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Vårdnadshavare som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid kan kontakta utbildningsförvaltningen.

Länkar till kommunala fritidshem

Länkar till fristående fritidshem

Hoppa till navigering