Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Fritidshem är en verksamhet som sker inom grundskolans ram efter skoltidens slut och på loven för barn i förskoleklass och grundskola. Det kan vara fritidshem, familjedaghem eller fritidsklubb och det finns både kommunal och fristående fritidshem. Barn till och med tolv års ålder har rätt till fritidshem.

Våra fritidshem är integrerade i skolverksamheten och genom att erbjuda skapande arbete, lek och olika aktiviteter utgör de ett viktigt komplement till skolan. Omsorgen är avgiftsbelagd, vilket du kan läsa mer om på vår sida Avgifter – förskola och fritidshem.

 • Ansökan och uppsägning av plats på fritidshem

  Ansökan

  Ansökan görs via e-tjänsten, E-tjänst (schoolsoft.se). Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats.

  Om ditt barn har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten för din ansökan. Kontakta Utbildningsförvaltningen på tfn 046-25 11 00 (växel) så hjälper vi dig med din ansökan.

  Har ni frågor kring fritidshemsansökan, var vänlig kontakta skoladministratören på den berörda skolan. Överflyttningen från förskola till fritidshem på skola sker tidigast den 16 augusti.

  Schema

  Som vårdnadshavare ska du anmäla ditt barns schema till fritidshemmet. Detta görs via Vklass. Barnens scheman ligger bland annat till grund för planeringen av verksamheten, bemanningen och beställning av måltider. Det är också viktigt ur säkerhetssynpunkt att enheten har tillgång till aktuella scheman.

  Inkomstuppgift

  För att du ska få rätt avgift behöver du ange hushållets aktuella inkomst. Du justerar inkomstuppgifter via e-tjänsten.

  Öppettider

  Skolbarnomsorg ska erbjudas under dagtid (max 12 timmar) i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete och studier. Fritidshemmets generella öppettider är kl 06:30-17:30, rektor beslutar om skolbarnomsorg på annan tid om behov finns.

  Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda barnomsorg under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Vårdnadshavare som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid kan kontakta utbildningsförvaltningen.

  Uppsägning

  Uppsägning av ditt barns placering på fritidshem sker via e-tjänsten när platsen är på en kommunal skola. Är platsen på en fristående skola görs uppsägningen direkt till skolan. Uppsägningstiden är två månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

 • Länkar

  Kommunala fritidshem

  Fristående fritidshem

 • Tillämpningsanvisningar för fritidshem

Utbildningsförvaltningen