Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter – förskola och fritidshem

Här hittar du information om taxor och avgifter för förskola och fritidshem inom Staffanstorps kommun.

Inkomst registreras via e-tjänsten, där du loggar in med Bank-ID. Tänk på att även en registrera ändrade inkomstförhållanden, till exempel vid byte av arbete eller föräldraledighet.

Skolverket har indexerat inkomsttaket i maxtaxan. Inkomsttaket för 2024 är 56 250 kronor per månad.

Önskar man delad faktura måste båda vårdnadshavarna maila till utbildning@staffanstorp.se och bekräfta att båda önskar detta.

Allmän förskola

Från och med den 1 september det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola. Allmän förskola är kostnadsfri och motsvarar 525 timmar/år. Året följer skolans läsår. För de barn som har behov av barnomsorg utöver dessa 525 timmar reduceras maxtaxan med ett avgiftsavdrag på 23,7% (gäller hela året).

Möjlighet till avgiftsfri plats

Omfattas barnet av allmän förskola (gör barnet från 1 september det år barnet fyller tre år), har du möjlighet att välja en 15-timmars placering som är avgiftsfri. Avgiftsfri placering följer skolårets indelning, det vill säga att barnet är ledig under alla studie- och lovdagar. Har du valt en avgiftsfri plats gäller detta hela 15-timmars vistelsen.

Önskar du avgiftsfri plats på en kommunal förskola och har rätt till detta, pratar du med din avdelning samt skickar ett mail till administratör Lotta Fransson, lotta.fransson@staffanstorp.se där det framgår vilket datum som är aktuellt. Datum för att koppla på eller av en avgiftsfri plats är alltid den första (1:a) eller 16:e i månaden. Glöm inte meddela när barnet går upp i tid igen och avgiften ska kopplas på.

Går barnet på en fristående förskola vänder du dig direkt till förskolan för att få en avgiftsfri plats.

Uppsägning av förskola

Uppsägning av ditt barns placering på kommunal förskola sker via e-tjänsten. Uppsägning för barn som går på fristående förskola görs via mail till berörd förskola/rektor. Uppsägningstiden är två månader. Avgift utgår under uppsägningstiden.

Maxtaxa förskola 2024
Barn nummer:1234
Att betala av bruttolön:3 procent (%)2 procent (%)1 procent (%)0 %
Maxtaxa1 688 kronor1 125 kronor563 kronor0 kronor
Allmän förskola 3-5 år1 288 kronor859 kronor430 kronor0 kronor
Maxtaxa fritidshem 2024
Barn nummer:1234
Att betala av bruttolönen:2 procent (%)1 procent (%)1 procent (%)0 procent (%)
Maxtaxa1 125 kronor563 kronor563 kronor0 kronor

Barn nummer ett är alltid det yngsta inom barnomsorgen. Maxtaxa börjar gälla när hushållet har en bruttoinkomst på 56 250 kronor eller mer per månad (2024).

Avgiftsgrundande inkomst

Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag baserat per månad:

 • Lön och andra skattepliktiga ersättningar i anslutning till anställning
 • Sjukpenning, föräldrapenning, sjukbidrag
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn (arvodedelen)
 • Familjebidrag
 • Arbetslöshetsersättning

Till avgiftsgrundande inkomst hör inte följande ersättningar:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Social bidrag/Försörjningsstöd
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag
 • Studiemedel (låne/bidragsdelen)

Utbildningsförvaltningen