Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter – förskola och fritidshem

Här hittar du information om taxor och avgifter för förskola och fritidshem inom Staffanstorps kommun.

Inkomst registreras via e-tjänsten, där du loggar in med Bank-ID. Tänk på att även en registrera ändrade inkomstförhållanden, till exempel vid byte av arbete eller föräldraledighet.

Skolverket har indexerat inkomsttaket i maxtaxan. Det innebär en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och därmed högsta avgiftsbelopp per månad. Det nya inkomsttaket är 52 410 kronor per månad, från och med 2022.

Allmän förskola

Från och med den 1 september det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola. Allmän förskola är kostnadsfri och motsvarar 525 timmar/år. Året följer skolans läsår. För de barn som har behov av barnomsorg utöver dessa 525 timmar reduceras maxtaxan med ett avgiftsavdrag på 35,5%.

Reduceringen gäller inte under juni, juli och augusti månad, samt perioden 16 december till och med den 15 januari. Under dessa perioder debiteras full maxtaxa.

Möjlighet till avgiftsfri plats

Omfattas barnet av allmän förskola (gör barnet från 1 september det år barnet fyller tre år), har du möjlighet att välja en 15-timmars placering som är avgiftsfri. Avgiftsfri placering följer skolårets indelning, det vill säga att barnet är ledig under alla studie- och lovdagar. Har du valt en avgiftsfri plats gäller detta hela 15-timmars vistelsen.

Önskar du avgiftsfri plats och har rätt till detta, pratar du med din avdelning samt skickar ett mail till administratör Lotta Fransson, lotta.fransson@staffanstorp.se där det framgår vilket datum som är aktuellt. Datum för att koppla på eller av en avgiftsfri plats är alltid den första (1:a) eller 16:e i månaden. Glöm inte meddela när barnet går upp i tid igen och avgiften ska kopplas på.

Uppsägning av förskola

Uppsägning av ditt barns placering på förskola sker via e-tjänsten, Mina sidor. Uppsägningstiden är två månader och avrundas alltid till närmaste 15:e eller siste i månaden. Avgift utgår under uppsägningstiden.

Maxtaxa förskola
Barn nummer:1234
Att betala av bruttolön:3 procent (%)2 procent (%)1 procent (%)0 %
Maxtaxa1 572 kronor1 048 kronor524 kronor0 kronor
Maxtaxa fritidshem
Barn nummer:1234
Att betala av bruttolönen:2 procent (%)1 procent (%)1 procent (%)0 procent (%)
Maxtaxa1 048 kronor524 kronor524 kronor0 kronor

Barn nummer ett är alltid det yngsta inom barnomsorgen. Maxtaxa börjar gälla när hushållet har en bruttoinkomst på 52 410 kronor eller mer per månad.

Nytt belopp för maxtaxan den 1 januari 2022 är 52 410 kronor per månad eller mer.

Avgiftsgrundande inkomst

Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag baserat per månad:

 • Lön och andra skattepliktiga ersättningar i anslutning till anställning
 • Sjukpenning, föräldrapenning, sjukbidrag
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn (arvodedelen)
 • Familjebidrag
 • Arbetslöshetsersättning

Till avgiftsgrundande inkomst hör inte följande ersättningar:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Social bidrag/Försörjningsstöd
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag
 • Studiemedel (låne/bidragsdelen)

Utbildningsförvaltningen