Hoppa till huvudinnehåll

Ansöka om eller säga upp plats – förskola

Du ansöker om plats till förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem via Schoolsoft. Även uppsägning av plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem görs via e-tjänsten, E-tjänst (schoolsoft.se).

Ansökan om plats

Du ansöker om plats via e-tjänsten här: E-tjänst (schoolsoft.se)

Här kan ansöka till både kommunala och fristående förskolor. I ansökan kommer du att få rangordna tre alternativ. Om du har valt minst en kommunal förskola bland dina alternativ är kommunen skyldig att erbjuda en plats i en kommunal förskola inom fyra månader. Det kan dock bli erbjudande på annan förskola än de du önskat. Tänk på att en ansökan ska göras senast fyra månader, men tidigast åtta månader innan du behöver barnomsorgsplats. Syskonförtur tillämpas.

På väg att flytta till Staffanstorp?

Är du på väg att flytta in i Staffanstorps kommun måste Utbildningsförvaltningen först ge dig åtkomst till vår E-tjänst för att du ska kunna göra en ansökan. Detta gör vi när du har skickat in kopia på hyres-/köpekontrakt eller annat dokument som styrker inflytt, maila till utbildning@staffanstorp.se. Det är viktigt att personuppgifter, adress samt tillträdesdatum framgår.

Skyddad identitet

Om ditt barn har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten för din ansökan. Kontakta Utbildningsförvaltningen på telefon 046-25 11 00 (växeln) så hjälper vi dig med din ansökan.

Uppsägning av plats

Du säger upp barnets plats på förskola eller familjedaghem direkt via e-tjänsten, E-tjänst (schoolsoft.se).

Uppsägning av plats inom förskola/fritidshem ska göras två månader innan placering upphör. Avgift tas ut under uppsägningstiden även om platsen inte nyttjas.

Placering i annan kommun

Om du önskar placera ditt barn på förskola i annan kommun, kommunal eller fristående enhet, är det viktigt att du kontaktar utbildningsförvaltningen.

Kontakta Utbildningsförvaltningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Utbildningsförvaltningen