Prao

PRAO – praktisk arbetslivsorientering

Genom PRAO får ungdomar bekanta sig med olika yrken, de får erfarenhet av arbetslivet och utvecklar sina entreprenöriella förmågor. Arbetsgivarna som tar emot PRAO-elever får en möjlighet att marknadsföra sin bransch och sitt företag.

I Staffanstorps kommun ska barn och unga få en positiv kontakt med arbetslivet. Genom samarbete med skolan och arbetslivet ökar vi ungdomarnas möjligheter att få kännedom om arbetslivet, både i kommunala och privata verksamheter inom kommunen.

Genom PRAO får ungdomar inblick i verksamheten på en arbetsplats, de får ökad självkännedom och kontakt med arbetslivet. Praon leder till att de lättare kan fatta beslut inför framtiden, bland annat inför gymnasievalet. Eleverna i Staffanstorp söker själva sina platser som en del av det entreprenöriella lärandet, de lär sig därigenom att ta initiativ och ansvar samt omsätta idéer till handling.

Arbetslivet gynnas av PRAO då de får möjlighet att ge en positiv bild av branschen och därmed få ungdomar intresserade av att arbeta hos dem i framtiden.

 

För elever och vårdnadshavare

Under PRAOn får eleverna en möjlighet att pröva på olika yrken och se vad som passar för dem. Dessa erfarenheter är viktiga inför deras framtida val gällande gymnasiet och arbetslivet.

 

PRAO i Staffanstorps kommun

Alla elever i grundskolan ska ha minst 10 dagars PRAO från och med årskurs 8. Eleverna i Staffanstorps kommun har en eller två praodagar i åk 7, en veckas prao under vårterminen i åk 8 och en vecka under höstterminen i åk 9.

Eleverna söker själva sina praoplatser som en del i det entreprenöriella lärandet men kan även få hjälp och stöd av studie- och yrkesvägledarna på skolorna.

 

Regler och försäkring

Eleverna får PRAO:a max sju timmar per dag och inte efter kl 20:00 på kvällen eller innan kl 06:00 på morgonen.

Alla elever i Staffanstorps kommun är olycksfallsförsäkrade genom kommunens försäkring, även när de har PRAO.

Mer information finns på arbetsmiljöverket ”Så får barn och ungdomar arbeta”. 

 

Praoblanketter och mer information

Praoblankett finns att ladda ner här på hemsidan.

Kontakta gärna din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om PRAO.

Praoveckor hösten 2021, åk 9 (två veckor istället pga av pandemin)

  • Hagalidskolan: v 38-39
  • Baldersskolan: v 40-41
  • Hjärupslundsskolan: v 42-43

Praoveckor våren 2022, åk 8

  • Hagalidskolan: v.14
  • Baldersskolan: v. 11
  • Hjärupslundsskolan: v.13

Åk 7, är ännu inte fastställt men kommer att vara under våren 2022.

För arbetsgivare, mer information finns här inom kort.

 

Kontakt
Inger Karlsson

Baldersskolan

Telefon: 046 25 11 42

e-post: inger.karlsson@staffanstorp.se

 

Viktoria Cavander

Hagalidskolan

Telefon: 046 25 13 54

e-post: viktoria.cavander@staffanstorp.se

 

Johanna Nilsson Onsberg

Hjärupslundsskolan

Telefon: 046 25 16 37

e-post: johanna.onsberg@staffanstorp.se

Skolan ska göra en bedömning om det finns behov av att anpassa verksamheten/arbetsuppgifterna till en enskild minderårigs egenskaper. En handledare ska utses på praktikplatsen och arbetsgivaren ska göra en allmän bedömning av de risker som kan finnas för en ungdom.

Frågor kring  PRAO besvaras av Studie- och yrkesvägledaren på skolan

 

 

Hoppa till navigering