Hoppa till huvudinnehåll

Prao

Genom praktisk arbetslivsorientering (prao) får ungdomar bekanta sig med olika yrken och får erfarenhet av arbetslivet. Arbetsgivarna som tar emot PRAO-elever får en möjlighet att marknadsföra sin bransch och sitt företag.

I Staffanstorps kommun ska barn och unga få en positiv kontakt med arbetslivet. Genom samarbete med skolan och arbetslivet ökar vi ungdomarnas möjligheter att få kännedom om arbetslivet, både i kommunala och privata verksamheter inom kommunen.

Genom praktisk arbetslivsorientering får ungdomar inblick i verksamheten på en arbetsplats, de får ökad självkännedom och kontakt med arbetslivet. Praon leder till att de lättare kan fatta beslut inför framtiden, bland annat inför gymnasievalet.

Arbetslivet gynnas av prao då de får möjlighet att ge en positiv bild av branschen och därmed få ungdomar intresserade av att arbeta hos dem i framtiden.

PRAO i Staffanstorps kommun

Under praon får eleverna en möjlighet att pröva på olika yrken och se vad som passar för dem. Dessa erfarenheter är viktiga inför deras framtida val gällande gymnasiet och arbetslivet.

Alla elever i grundskolan ska ha minst tio (10) dagars PRAO från och med årskurs 8. Eleverna i Staffanstorps kommun har en eller två praodagar i årskurs 7, en veckas prao under vårterminen i årskurs 8 och en vecka under höstterminen i årskurs 9. Under 2023 har åk 9 PRAO under v. 41, 42 eller v. 43 beroende på vilken skola eleven går på.

Eleverna i Staffanstorp söker själva sina platser som en del av lärandet i entreprenörskap. De unga lär sig att ta initiativ och ansvar samt omsätta idéer till handling. Det går även att få hjälp och stöd av studie- och yrkesvägledarna på skolorna.

För arbetsgivare

Prao är en viktig del i elevernas lärande och utveckling där de får konkreta erfarenheter från arbetslivet. Prao möjliggör erfarenhetsutbyte, ger kontakter, förebilder och inblick i olika yrken. Eleverna värdesätter att få arbetslivskunskap, att följa dig i ditt dagliga arbete.

Mer information finns på arbetsmiljöverkets hemsida i broschyren “Så får barn och ungdomar arbeta” (PDF, 979 KB). 

Regler och försäkring

Eleverna får praoa högst sju timmar per dag och inte efter klockan 20:00 på kvällen eller innan klockan 06:00 på morgonen.

Skolan ska göra en bedömning om det finns behov av att anpassa verksamheten/arbetsuppgifterna till en enskild minderårigs egenskaper. En handledare ska utses på praktikplatsen och arbetsgivaren ska göra en allmän bedömning av de risker som kan finnas för en ungdom.

Alla elever i Staffanstorps kommun är olycksfallsförsäkrade genom kommunens försäkring, även när de har praktisk arbetslivsorientering.

Kontakta gärna din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om praktisk arbetslivsorientering (prao). Kontaktuppgifter hittar du på vår sida Studie- och yrkesvägledning.

Utbildningsförvaltningen