Hoppa till huvudinnehåll

Hjärupslundsskolan

Hjärupslundsskolan är en 7-9 skola med cirka 350 elever belägen i Hjärup. Skolan erbjuder en positiv miljö med engagerade elever och vuxna. I huset finns också Bibliotek och Fritid. Utemiljön är skapad för unga i rörelse med skateboardramp, basket- och bandyplan och en multisportplan i direkt anslutning till skolan.

Läsårsstart

Läsårsstart för höstterminen är 16 augusti 08:30. Välkomna tillbaka!

Kontakta oss

Jonas Palmqvist Svensson

Rektor

Telefonnummer
046-251630

Anna Sjövall

Biträdande rektor

Telefonnummer
046-25 16 31

Daniel Carlberg

Skolassistent

Telefonnummer
046 25 16 34

Adress

Ämnesvägen 2
24564 Hjärup

Info Hjärupslundsskolan

 • Så arbetar vi

  Hjärupslundsskolan är en högstadieskola med fem klasser i varje årskurs. Totalt är vi cirka 350 elever på skolan. Vi har delat upp skolan i fyra arbetslag där varje arbetslag har ansvar för  fyra klasser. Arbetslagen har var sin korridor där eleverna har de flesta av sina teoretiska lektioner.

  Undervisningen utgår utifrån gruppens och den enskilde elevens behov. Vi har årskursblandade mentorsgrupper så att eleverna ska lära känna varandra över årskurserna och på så sätt skapa en trygg skolmiljö. Samma tanke återkommer i arbetslagen som även de innehåller klasser från samtliga årskurser.

  På någon av dagens lektioner lägger vi in en rörelsepaus för att öka puls och blodcirkulationen. Syftet är att få igång syretillförseln och öka koncentrationen.

 • På skolan finns

  Skolans lokaler är ljusa och luftiga. I byggnaden finns, förutom skolan, Hjärups bibliotek och även Ung i Staffanstorp som har fritidsaktiviteter efter skoldagens slut.

 • Du som elev

  Trivseln och tryggheten på skolan är hög vilket ger bra förutsättningar för lärande. Eleverna är måna om att lyckas i skolan och har goda resultat. Vi har lång vana vid arbeta med digitala verktyg och varierar vårt arbetssätt. Vi ställer gärna upp i tävlingar som språkolympiad och matematik- och tekniktävlingar. Skolan har en stabil lärarkår med hög behörighet. Lärarna på skolan arbetar aktivt med att skapa engagemang och nyfikenhet för att stimulera till lärande. Det är varje år en hög behörighet till gymnasieskolans nationella program.

 • Du som vårdnadshavare

  Tillsammans skapar vi ett fungerande samarbete med dig som vårdnadshavare för att ditt barn ska må bra i skolan och få bästa möjliga förutsättningar till lärande. Vi bjuder in till utvecklingssamtal under första halvan av varje termin där eleven beskriver hur det går i skolan och vad den vill utveckla vidare. Vi eftersträvar en öppen och främjande dialog i olika frågor som rör ditt barn.

  Tre gånger per läsår bjuder skolan in till föräldraråd. På föräldrarådet deltar skolledning, föräldrarepresentanter från de olika klasserna och annan inbjuden skolpersonal. Vi ger en bild av nuläget på skolan och du får möjlighet att diskutera frågor som rör skolan.

 • Inflytande och delaktighet

  Vi vill att eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande över sin skolgång. Genom utvärderingar på olika nivåer fångar vi in elevernas synpunkter som sedan är underlag för fortsatt planering.

  Skolan har ett aktivt elevråd som bland annat hjälper till att arrangera gemensamma aktiviteter för att skapa vi-känsla och hjälper till att pynta skolan vid högtider. Skolans elevråd träffas cirka fyra gånger per termin.

 • Lokaluthyrning

  Hjärupslundsskolan rymmer skola, bibliotek, fritidsgård, idrottshall, samt matsal/ samlingslokal.

  Skolan erbjuder uthyrning av lokaler för föreningar och privatpersoner.

  För mer information och bokning, kontakta skolassistent Daniel Carlberg.

Ordningsregler

 • Ordningsregler

  Skolans ordningsregler (Revideras på elevrådsmöte september 2023)
  Hjärupslundsskolans huvuduppdrag är att ge eleverna de kunskaper som behövs för att bli fungerande
  samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle. För att nå dit har vi valt följande förhållningssätt:
  Elever och skolpersonal ska skapa en stämning på skolan där vi har kul tillsammans, visar
  respekt för varandra, har omtanke om varandra i en miljö där alla känner sig trygga.
  Alla visar mod och tar ansvar genom att reagera mot mobbning och skadegörelse annars
  stödjer vi dem som mobbar och förstör.
  Vi visar hänsyn genom att komma i tid, ha med oss rätt skolmaterial och uppträda så att vi inte
  stör varandra.
  Alla samarbetar och är pålitliga och bra kompisar. Vi står för vad vi gör på ett ärligt sätt.
  Vi ska ha en skola utan rasism och främlingsfientlighet där alla känner att vi har lika värde
  oavsett bakgrund, kön eller sexuell läggning.

  På Hjärupslundsskolan:
   talar vi ett vårdat språk och lyssnar på varandra utan att avbryta.
   är lektionerna utan godis, läsk eller liknande. Tuggummi tillåts efter överenskommelse med
  läraren.
   dricker vi inte energidryck under skoltid.
   har vi ytterkläder i elevskåpen under lektionstid och när vi äter.
   tar vi det lugnt i korridorerna. Bollar, skateboards med mera använder vi utomhus.
   är korridorerna på våning två kameraövervakade.
   förvaras mobiltelefoner i skåpen under lektionstid och när ni äter lunch i matsalen
  o Personal får omhänderta mobiltelefon för att förebygga störningar i undervisning.
  o Personal får omhänderta mobiltelefon för att förhindra kränkande fotografering eller
  filmning.
   är skolgården mopedfri och vi parkerar mopederna på anvisad plats.
   har vi en tobaksfri miljö.
   visar vi hänsyn till allergiker.
   visar vi hänsyn till varandra och följer skolans regler vid snö.
  Vid skadegörelse eller skada på skolans egendom kan elev/förälder bli ersättningsskyldig.

  Vett och etikett på nätet
  Sociala regler gällande Internet:
   Använd ett vårdat språk på nätet och visa respekt genom att endast skriva positiva
  kommentarer. Mobbing och kränkning är inte bara otillåtet på skolan utan även enligt
  svensk lag.
   Alltid fråga elev/kompis innan man tar bild och lägger ut.
   Ta ansvar för det man skriver på nätet.
  Om regler inte följs:
   Mentor eller annan pedagog talar med berörda elever om det inträffade.
   Mentor eller annan pedagog skriver en incidentrapport läggs in i elevmapp samt kopia
  i pärm.
   Mentor/pedagog gör en bedömning av allvaret.
   Datorn kan vid allvarlig misskötsamhet dras in (förvaras på skolan) under begränsad
  tid och endast få användas i undervisning. Beslut om detta ligger hos skolledning.

Utbildningsförvaltningen