Hoppa till huvudinnehåll

Hjärupslundsskolan

Hjärupslundsskolan är en 7-9 skola med cirka 330 elever belägen i Hjärup. Skolan erbjuder en positiv miljö med engagerade elever och vuxna. I huset finns också Bibliotek och Fritid. Utemiljön är skapad för unga i rörelse med skateboardramp, basket- och bandyplan och en multisportplan i direkt anslutning till skolan.

Studiedagar vårterminen 2022

10-11 januari, 8 mars, 27 april, 25 maj

Kontakta oss

Jonas Palmqvist Svensson

Rektor

Telefonnummer
046-251630

Eva Ek

Biträdande rektor

Telefonnummer
046-25 16 31

Daniel Carlberg

Skolassistent

Telefonnummer
046 25 16 34

Info Hjärupslundsskolan

 • Så arbetar vi

  Hjärupslundsskolan är en högstadieskola med fem klasser i varje årskurs. Totalt är vi cirka 330 elever på skolan. Vi har delat upp skolan i tre arbetslag där varje arbetslag har ansvar för fem klasser. Arbetslagen har var sin korridor där eleverna har de flesta av sina teoretiska lektioner.

  Undervisningen utgår utifrån gruppens och den enskilde elevens behov. Vi har årskursblandade mentorsgrupper så att eleverna ska lära känna varandra över årskurserna och på så sätt skapa en trygg skolmiljö. Samma tanke återkommer i arbetslagen som även de innehåller klasser från samtliga årskurser.

  På någon av dagens lektioner lägger vi in en rörelsepaus för att öka puls och blodcirkulationen. Syftet är att få igång syretillförseln och öka koncentrationen.

 • På skolan finns

  Skolans lokaler är ljusa och luftiga. I byggnaden finns, förutom skolan, Hjärups bibliotek och även Ung i Staffanstorp som har fritidsaktiviteter efter skoldagens slut.

 • Du som elev

  Trivseln och tryggheten på skolan är hög vilket ger bra förutsättningar för lärande. Eleverna är måna om att lyckas i skolan och har goda resultat. Vi har lång vana vid arbeta med digitala verktyg och varierar vårt arbetssätt. Vi ställer gärna upp i tävlingar som språkolympiad och matematik- och tekniktävlingar. Skolan har en stabil lärarkår med hög behörighet. Lärarna på skolan arbetar aktivt med att skapa engagemang och nyfikenhet för att stimulera till lärande. Det är varje år en hög behörighet till gymnasieskolans nationella program.

 • Du som vårdnadshavare

  Tillsammans skapar vi ett fungerande samarbete med dig som vårdnadshavare för att ditt barn ska må bra i skolan och få bästa möjliga förutsättningar till lärande. Vi bjuder in till utvecklingssamtal under första halvan av varje termin där eleven beskriver hur det går i skolan och vad den vill utveckla vidare. Vi eftersträvar en öppen och främjande dialog i olika frågor som rör ditt barn.

  Tre gånger per läsår bjuder skolan in till föräldraråd. På föräldrarådet deltar skolledning, föräldrarepresentanter från de olika klasserna och annan inbjuden skolpersonal. Vi ger en bild av nuläget på skolan och du får möjlighet att diskutera frågor som rör skolan.

 • Inflytande och delaktighet

  Vi vill att eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande över sin skolgång. Genom utvärderingar på olika nivåer fångar vi in elevernas synpunkter som sedan är underlag för fortsatt planering.

  Skolan har ett aktivt elevråd som bland annat hjälper till att arrangera gemensamma aktiviteter för att skapa vi-känsla och hjälper till att pynta skolan vid högtider. Skolans elevråd träffas cirka fyra gånger per termin.

 • Lokaluthyrning

  Hjärupslundsskolan stod färdig 2006 och rymmer skola, bibliotek, fritidsgård, idrottshall, samt matsal/ samlingslokal.

  Skolan erbjuder uthyrning av lokaler för föreningar och privatpersoner.

  För mer information och bokning, kontakta skolassistent Daniel Carlberg.

Utbildningsförvaltningen