Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkheddinge skola

Välkommen till Kyrkheddinge Skola – Den lilla skolan med stor gemenskap. Här står trygghet, kunskap och engagemang i centrum. Vår vision är att alla barn och elever i Kyrkheddinge ska få den kunskap och det självförtroende som behövs för att lyckas i framtiden utifrån ett flexibelt lärande med förväntningar och utmaningar.

Kyrkheddinge skola.

Fotograf: Staffanstorps kommun

Utvecklingsdagar läsåret 2022/2023

Kyrkheddinge Skola har stängt:
HT22 10-16/8, 28/9, 24-25/11
VT23 9-10/1, 9/3, 2/5, 17/5, 19-21/6.

Fritidshemmet har stängt:
16/8, 28/9, 9-10/1, 19/6.

Kontakta oss

Klas Tambour

Rektor

Telefonnummer
046-25 11 84

Marie Olsson

Biträdande rektor

Telefonnummer
046-25 12 33

Jenny Edvinstam Andersson

Skoladministratör

Telefonnummer
046-25 14 50

Besöksadress

Gamla Dalbyvägen 220
245 92 Staffanstorp

Kontaktuppgifter till fritidshem:

046-251563

 • Så arbetar vi

  På Kyrkheddinge skola arbetar vi i arbetslag, F-klass, 1, 2, 3, 4-5, 6 och fritids.

  Kyrkheddinge skola präglas av en stark gemenskap och positiv atmosfär. I våra arbetslag samverkar klasslärare, specialpedagog och fritidspedagoger för att skapa trygghet och kontinuitet för eleverna samt för att på bästa sätt ta till vara möjligheterna för en individuell utveckling hos varje elev.

  Arbetet i arbetslagen genomsyras av en helhetssyn. För att ytterligare förstärka vi-känslan och skapa helheter har skolan gemensamma temadagar ett par gånger per termin, där eleverna från alla klasser arbetar tillsammans i tvärgrupper.

 • På skolan finns

  Vi har en härlig utemiljö och närliggande naturområden som används aktivt i skolarbetet och fritidsverksamheten.

  På Kyrkheddinge skola har vi två skolbyggnader.

  Lilla skolbyggnaden

  I den lilla skolbyggnaden har årskurs 3-6 sina klassrum. Här arbetar fyra grundskollärare och en fritidspedagog.

  Stora skolbyggnaden

  I den stora skolbyggnaden finns vår förskoleklass och årskurs 1-2. Här sitter även administrationen och skolmåltiderna serveras här.

  Musik, slöjd, idrott och bild för åk 4-6 är förlagda på Stanstorpsskolan och språkval och hemkunskap för åk6 är förlagda på Hagalidskolan.

  Skolskjuts

  Barn som har långt till skolan har rätt till skolskjuts, men bara till närmaste skola i skolbussens färdriktning. Detta innebär att om du placerar ditt barn i en skola utanför ditt närområde, får du själv ombesörja transporten. Oavsett avståndet mellan hemmet och skolan anordnas inte skolskjuts inom Staffanstorps tätort.

 • Fritidshem

  Skolbarnsomsorgen, fritids, är en naturlig fortsättning på dagen för de barn som är inskrivna i denna verksamhet.

  Vi har två fritidsavdelningar på Kyrkheddinge skola, där lilla fritids befinner sig i Stora skolbyggnaden och stora fritids uppehåller sig i den Lilla skolbyggnaden.

  Fritidshemmet öppnar kl. 6.30 och stänger 17.30.

 • Du som elev

  På Kyrkheddinge skola får du undervisning av hög kvalitet. Vi arbetar med att du ska få det stöd du behöver. Vi förväntar oss att du gör ditt bästa och att du följer skolans ordningsregler.

  Läsningen har högsta prioritet. Varje dag innehåller någon form av läsning. Vi åker till biblioteket var tredje vecka så att alla ska kunna ha tillgång till böcker som intresserar dem. Vi har även tillgång till böcker i skolans bibliotek.

  Vi arbetar kontinuerligt med SET (social och emotionell träning). Då handlar det om att på olika sätt stärka elevernas kännedom om sig själv och andra.

  För att lyckas ännu bättre har du dessutom möjlighet att få hjälp med dina läxor av dina lärare efter skoltid.

 • Du som vårdnadshavare

  På Kyrkheddinge skola eftersträvar vi alltid ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Det är viktigt för oss att ta del av dina synpunkter och att du känner förtroendet att kunna vända dig till oss när du känner att du behöver prata om ditt barns skolgång.

  Vi är tacksamma för ditt föräldraengagemang. Vår erfarenhet är att föräldrars stöd genom hela utbildningstiden är den bästa hjälp ett barn kan få.

  Du kan följa utvecklingen för ditt barn och verksamheten i vår skolportal Vklass.

 • Inflytande och delaktighet

  Elevråd

  En representant från varje årskurs träffas tillsammans med Marie Olsson, Bit. rektor, för elevråd ungefär en gång per månad. Då tar man upp frågor som kommit fram på de olika årskursernas klassråd. Det finns en ordförande och en sekreterare.

  Kamratstödjare

  Två elever ur varje årskurs är kamratstödjare och utses för ett läsår i taget. En kamratstödjare ska vara en god kamrat och föregå med gott exempel.

  En kamratstödjare är en kamrat, som ser vad som händer när den vuxne inte är närvarande och som berättar för antimobbning-teamet, vad hon/han uppmärksammat. Detta är inte, har vi poängterat, att skvallra. Det är att bry sig om, att stödja, att sätta stopp för mobbning.

  Det som tas upp i kamratstödjargruppen, vid samtal med antimobbning-teamet, stannar inom gruppen.

  En kamratstödjare får, men måste inte ingripa, när den uppmärksammar trakasserier. Kamratstödjaren bör tillkalla en vuxen.

  Kamratstödjarna och antimobbning-teamet träffas ca 40 minuter, en gång/månad. Vid behov oftare.

Utbildningsförvaltningen