Hoppa till huvudinnehåll

Anläggningsarbeten intill Hjärups park

Publicerad:

Staffanstorps kommun utför förstärkningar på vatten- och avloppsnätet mellan Hjärupslundsskolan och Vångavägen i Hjärup. Arbetet påbörjas sommaren 2024 och väntas klart till vintern 2024.

Arbetena är ett led i kommunens arbete att förnya och förbättra vatten- och avloppsledningsnätet i Hjärup. I vissa perioder kan gång- och cykelbanor i området vara avstängda och du hänvisas då till annan sträckning. Fastighetsägare som blir direkt berörda kontaktas separat.

Arbetet utförs i samarbete med VA Gruppen

Kategorier

  • Bygga, bo och miljö
  • Kommun

Etiketter

  • Gång och cykelvägar
  • VA-arbete