Hoppa till huvudinnehåll

Arbete med Färdigställande av Vikhem IV

Publicerad:

Vecka 38 påbörjas arbetet med färdigställande av Vikhem IV. Arbetet omfattar beläggningsarbete, färdigställande av gång- och cykelbana, torgyta samt grönområden och beräknas pågå till maj 2024. 

Arbete på vägar kommer innebära begränsad framkomlighet och berörd gata enkelriktas. Berörda fastigheter informeras innan arbetets start.

Arbete utförs i samarbete Jonab Anläggning AB
För ytterligare information kontakta Anders Johansson, 0703-16 91 54

Kategorier

  • Bygga, bo och miljö
  • Kommun
  • Trafik, gator och parker