Hoppa till huvudinnehåll

Arbete på busshållplats Storgatan

Publicerad:

I samband med ombyggnad av hållplats Storgatan gjordes bussfickorna för breda vilket medför att körbanan för övrig trafik blev för smal. För att säkerställa trafiksäkerhet och framkomlighet längs Malmövägen kommer detta att åtgärdas. Arbetet påbörjas den 20 november klockan 07.00 och kommer bli klart under eftermiddagen.

Malmövägen vid hållplats Storgatan kommer vara farbar men med begränsad framkomlighet och regleras med vakt. Tillfälliga hållplatser för samtliga linjer på sträckan kommer finnas strax öster om hållplats Storgatan.

Kundvärdar kommer finnas på plats vid hållplatserna.

Kategorier

  • Kommun
  • Trafik, gator och parker

Etiketter

  • busshållplats
  • Busstrafik
  • Gata
  • trafik