Hoppa till huvudinnehåll

Betygsresultat årskurs 9

Publicerad:

Årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 93,1% av eleverna i de kommunala skolorna är behöriga för gymnasieskolan. Årets genomsnittliga meritvärde blev 240 poäng.

Det är sjätte året i rad där Staffanstorps kommuns elever har en högre gymnasiebehörighet än förväntat utifrån våra förutsättningar. Att överprestera så många år i rad visar på det fina och viktiga arbete som görs av våra elever och personal varje dag, säger Krister Åkesson, utbildningschef.

Jag är så stolt över allt det arbete som görs av både elever och personal. Vi kommer att fortsätta med vårt långsiktiga och målinriktade arbete för att nå resultat för att våra ungdomar ska kunna skapa sin bästa framtid, säger Åsa Ekstrand, ordförande i Utbildningsnämnden.

Rektors röster

Samtliga rektorer lyfter fram ett fantastiskt arbete av lärare och elever. Vidare beskriver rektorerna på högstadieskolorna om fler tänkbara förklaringar till resultaten.

Det är en ynnest att år för år få följa en elevgrupp framåt. Några redan från lekande lågstadieålder, andra från blyga sjuor till säkra nior. Årets nior har kännetecknats av skratt, glädje, vilja och ett driv framåt. Särskilt under vårterminen då de har lagt i den där extra växeln som har behövts för att nå önskad måluppfyllelse och gymnasiebehörighet.  Allt med stöd av engagerade mentorer, ämneslärare och övrig personal som har hejat, pushat och stöttat. Vi är så enormt stolta över våra avlämnade nior läsåret 2023-2024, det finns verkligen inget som ni inte kan, säger Sanna Pröjtz, rektor på Baldersskolan.

Personal och elever har gjort stora ansträngningar som lett till goda resultat. Elevgruppen har visat stort ansvarstagande för sina studieresultat, säger Jonas Palmqvist Svensson, rektor på Hjärupslundsskolan.

Gymnasiebehörigheten är något lägre på Hagalidskolan jämfört med föregående år men 94% gymnasiebehörighet är ett bra resultat som dessutom är över det förväntade. Vi har legat stabilt på höga skolresultat under de senaste åren, både när det gäller gymnasiebehörighet och meritvärde. Det är glädjande och ett kvitto på de fina arbete som görs på Hagalidskolan, säger Johan Malmberg, rektor på Hagalidskolan

Andel behöriga elever årkurs 9

Behörig innebär att eleven har godkänt betyg i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk samt ytterligare minst fem ämnen.

2024 – 93,1%

2023 – 95,7% (Rikssnitt 85,2%)

2022 – 96,5% (Rikssnitt 85,0%)

2021 – 95,8% (Rikssnitt 86,2%)

2020 – 93,9% (Rikssnitt 85,6%)

Utbildning är en lång process

Vi ska komma ihåg att grunden för en god kunskapsutveckling sker tidigt. Goda skolresultat har sin grund i en professionell undervisning från förskola till årskurs nio.

Kategorier

  • Utbildning och barnomsorg

Etiketter

  • Slutbetyg
  • Staffanstorps kommun