Hoppa till huvudinnehåll

Bo-97 parken

Publicerad:

I samband med Sockerstans planering och utbyggnad ska Bo-97 parken upprustas och omgestaltas.

Bo-97 parken anlades i samband med Bomässan Bo97. I parken finns en damm som omges av dungar. Intill dammen finns en liten avsats med trappor som leder ner till vattnet. Områdets främsta användningsområde är dels som gång- och cykelstråk, men även som en mötesplats och en plats för promenader. Det finns även en ny lekplats i parken, Sockerlekan med återvunnet tegel från Sockerstan.

Den befintliga dammen kommer byggas ut åt sydväst och en ny bro kommer anläggas över dammen. Den nya bron kommer ersätta den tidigare bron i samma läge. Under vintern och våren 2022-2023 planeras hur bron ska gestaltas. Resten av upprustningen och utbyggnad av dammen kommer ske parallellt med utvecklingen av Sockerstan.

Kategorier

  • Bygga, bo och miljö