Hoppa till huvudinnehåll

Förtydligande om särskild undervisningsgrupp på Baldersskolan

Publicerad:

Information med anledning av uppmärksamhet att starta särskild undervisningsgrupp på Baldersskolan

Med anledningen av den allmänna uppmärksamhet som beslutet att starta ytterligare en särskild undervisningsgrupp på Baldersskolan fått väljer utbildningsförvaltningen att informera om grunderna för rektorsbeslutet.

Baldersskolan har för tillfället sex elever placerade i den centrala särskilda undervisningsgruppen Vita villan. Vita villan är en grupp för elever från årskurs 4-9. I personalen finns en lärare som har behörighet att undervisa högstadieelever och detta i SO. Enligt skollagen är rektor ansvarig för att eleverna får undervisning av behöriga lärare.

Den centrala särskilda undervisningsgruppen Tiden, som är på en annan större högstadieskola i kommunen, har arbetat fram ett fungerande koncept med lärare placerade i gruppen och behöriga ämneslärare som besöker gruppen och undervisar i sina respektive ämnen. Baldersskolan har redan en särskild undervisningsgrupp som arbetar framgångsrikt utifrån denna modell och den nya gruppen som bildas på Baldersskolan kommer också att ha samma modell.

Att starta denna grupp på skolan innebär inte någon besparing för skolan. På Baldersskolan kommer eleverna utöver behöriga lärare bland annat få tillgång till speciallärare mot högstadiet och socialpedagog. Gruppen kommer ha en egen ingång, eget klassrum och grupprum samt egen toalett. Varje elev kommer att ha en egen studieplan.

På förekommen anledning vill vi poängtera att barnkonsekvensanalys är gjord. Barnkonsekvensanalysens utgångspunkt är barnets bästa utifrån möjligheterna att nå skolans mål. Att göra en förändring som innebär att eleverna får tillgång till fler behöriga lärare ökar möjligheten för eleverna att nå målen. Analysen identifierar också vikten av god framförhållning och samarbete för att förbereda eleverna väl inför förändringen.

Kategorier

  • Utbildning och barnomsorg

Etiketter

  • Baldersskolan