Hoppa till huvudinnehåll

Hjärups skola utsedd till årets rörelseskola 2023

Publicerad:

RF-SISU Skåne har utsett Hjärups skola till årets skola 2023 för sitt systematiska arbete för att ge varje elev möjlighet till rörelse under skoldagen.

Hjärups skola har sex utefritidspedagoger som erbjuder lek och rörelse på rasterna samt före och efter lektionstid. Dessa aktiviteter är förankrade i läroplanen och utefritidspedagogerna arbetar tillsammans med eleverna för att skapa en rolig och aktiv skoldag.

Hjärups skola är belägen i ett prioriterat område där det inte finns många föreningar, vilket är bakgrunden till att skolan har bildat en Skolidrottsförening med stöd från Skolidrottsförbundet i Skåne. Redan efter ett år hade föreningen fler än 100 aktiva medlemmar. Elever från årskurs 5 och 6 planerar och leder aktiviteterna. Skolan använder också idrottsförbundens olika skolkoncept och nyligen deltog eleverna i gymnastikförbundets hopprepsskoj, där skolan ställde upp med 22 skolklasser som tillsammans hoppade otroliga 1 033 621 hopp, vilket ger en genomsnittlig siffra på 46 982 hopp per skolklass.

Genom att införa rörelsepauser i klassrummen och genom olika aktiviteter på skolgården, har skolan sett en minskning av incidentrapporter och en ökad trivsel bland eleverna. Skolans pedagoger och personal är engagerade och ser rörelsesatsningen som en viktig del av skolans systematiska kvalitetsarbete och utvecklingen har fått mycket positiv respons från elever och vårdnadshavare.

Vi ser vinsten av att plantera rörelseglädje för varje unge att ta med sig in i framtiden. Vår intention med detta är glädje, gemenskap och god hälsa i framtiden”, berättar Karin Servin Karlsson, rektor på Hjärups skola.

Hjärups skola ser sin rörelsesatsning som en framgång och den har haft en positiv effekt på skolans elever, med fler barn i rörelse på rasterna och färre konflikter mellan eleverna. Skolan rekommenderar att fler skolor arbetar på samma sätt och till hösten är skolans rektor inbjuden till RF-SISU Skånes regionala nätverksträff för Rörelsesatsning i skolan, för att inspirera fler skolor med deras fina arbete.

Skolans rektor mottog ett diplom från RF-SISU Skåne och Jakob Ericson, föreningsutvecklare på Skolidrottsförbundet i Skåne, gratulerade föreningen och Mikael Mårtensson som är utefritidspedagog och skolidrottsföreningens PFU. Även utbildningsnämndens ordförande Åsa Ekstrand deltog under ceremonin och gratulerade skolan för dess fina framgångar.

Kategorier

  • Uncategorized
  • Utbildning och barnomsorg

Etiketter

  • Hjärups skola
  • Rörelseskola
  • Skolidrott