Hoppa till huvudinnehåll

Hon jobbar för att öka läsintresset i kommunen

Publicerad:

Läsintresset bland barn och unga sjunker. Det påverkar barnens språkförståelse och är en trend som behöver brytas. I Staffanstorps kommun jobbar Margareta Molin övergripande med förebyggande insatser för att få barn och unga att läsa mer.

Margareta Molin är språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunen. Hon jobbar övergripande med att titta på forskningsbaserade metoder och ta fram förebyggande insatser.

– Vi kan se att läsintresset har sjunkit markant, det är något som stämmer väl överens med Pisa-undersökningen också. Det är klart att varje skola har olika förutsättningar och elevunderlag, så det är svårt att generalisera. Men en sak ser vi i resultaten på de nationella proven i årskurs 3, och det är att elevers förmåga att skriva en text som följer en röd tråd har sjunkit, berättar Margareta Molin.

Hon tycker att språkförståelsen i kommunen är ganska god, men menar att den ”tekniska avkodningen” är ett moment som behöver finslipas.

– Den tekniska avkodningen innebär att man kan ljuda ihop ordet rätt, att du kopplar rätt ljud till varje bokstav och får flyt i läsningen, förklarar Margareta Molin.

Resultaten på de nationella proven i årskurs 3 i svenska ligger i nivå med riket.

– Med tanke på föräldrarnas höga utbildningsnivå borde vi i Staffanstorp ha bättre resultat på de nationella proven i årskurs 3, säger Margareta Molin.

Vad kan det bero på då?

– Man kanske inte läser lika mycket med sina barn. När vi ser på frågan nationellt finns det tecken på att man inte högläser för sina barn lika mycket längre. När det gäller barn i skolåldern är de mycket ute på nätet. De läser absolut inte lika mycket som tidigare. Vi vill slå ett slag för språket i vår kommun.

Vad görs för insatser för att öka läskunnigheten i kommunen?

I förskolan använder man sig av något som heter ”Före Bornholmsmetoden”, en arbetsmetod som innebär språksamlingar, ramsor, sånger och böcker. I förskoleklass använder man sig av ”Bornholmsmetoden”, det handlar om språklekar och det gynnar barn med extra utmaningar i språket. Tidiga insatser och förebyggande arbete ser vi ger effekt. Alla lärare i grundskola och fritidshem har fått lyssna på en föreläsning om vikten av läsning nu i höst.

Vilken roll har vårdnadshavare i att öka barnens läsintresse?

– De har en stor betydelse. De kan vara läsande förebilder. Det är viktigt att läsa för barnen och att ha samtal om texten.

Det här kan du som förälder göra för att öka läsintresset hos ditt barn

  • Läs högt för ditt barn: i texten finns ord som inte finns i talspråket. Genom läsning ökar ordförrådet.
  • Levandegör texten: Ställ frågor om texten och låt barnet berätta. Låt det ta tid och tillrättavisa inte barnet. Bilderna i boken kan hjälpa barnet att berätta.
  • Förklara svåra ord i texten.
  • Sluta inte med högläsningen när barnet har lärt sig läsa. Ordförrådet utvecklas hela tiden, även hos vuxna.
  • Hinner inte vårdnadshavarna alltid läsa – be någon annan stötta upp. Kanske har mor- eller farföräldrar mer tid att läsa med barnet.

Kategorier

  • Kommun
  • Utbildning och barnomsorg

Etiketter

  • barn och utbildning
  • läsning
  • utbildning