Hoppa till huvudinnehåll

Inventering av dagvattenanslutningar

Publicerad:

Vecka 20 till 28 kommer Staffanstorps kommun att inventera fastigheters dagvattenanslutningar till kommunens dagvattenledningar. Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig.

Er fastighet kommer att beröras och entreprenören kommer även att beträda er tomtmark ett flertal gånger. I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras och fotograferas.

Här ser du berörda fastigheter.

Vi ber er fylla på vatten i alla vattenlås, golvbrunnar, som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det skall kunna omhänderta stora regnmängder

Arbetet utförs i samarbete med Pollex AB.
Ytterligare information lämnas av Axel Lydahl 0705-98 30 48

Kategorier

  • Bygga, bo och miljö

Etiketter

  • dagvatten
  • Dagvattenanslutningar