Hoppa till huvudinnehåll

Ökad trygghet bland kommuninvånarna

Publicerad:

Staffanstorp fortsätter att upplevas som tryggare och säkrare. Färre kommuninvånare utsätts även för brott. Däremot anses skadegörelse och problem med stökiga ungdomsgäng som ett ökande problem. Det visar årets trygghetsmätning som görs i samarbete mellan polisen och kommunen.

– Det är glädjande att se att de senaste fem årens satsningar för att öka tryggheten burit frukt. Resultatet stärker oss i vårt arbete för att minska ordningsproblem och annan typ av brottslighet, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande.

Trygghetsmätningen har genomförts sedan mitten av 1990-talet i syfte att ta del av kommuninvånares upplevelse av trygghet, polisens insatser samt upplevda ordningsstörningar och brottsutsatthet. Den fungerar som ett redskap för att se vad som fungerar och var problemen finns i kommunen.  Dessutom utgör den ett jämförelseunderlag över tid och används när myndigheterna ska planera och agera i arbetet med trygghet.

Otryggheten fortsätter minska

Värdet, det så kallade problemindexet, har inte varit så lågt de senaste sex åren. Kommuninvånarna känner sig trygga och andelen som inte har utsatts för något som helst brott har ökat. Indexet i mätningen utgår från en skala från noll till sex, där noll innebär ”ett närmast obefintligt problem” och sex är ”ett alarmerande påtagligt problem”. Årets siffra i Staffanstorps kommun är 1,54, vilket är en klar förbättring jämfört med tidigare år.

– Otrygghet fortsätter att minska. Synlighet av vår säkerhetsenhet tror jag är en viktig del av förklaringen. Vi jobbar systematiskt och tätt med polis och kommunens verksamheter för att stärka tryggheten, säger Henrik Lethin, säkerhetschef i Staffanstorps kommun.

När värdet har förbättrats för kommunen som helhet, så har det försämrats något i Hjärup, med ökade problem med skadegörelse. I Staffanstorps tätort upplevs skadegörelse, oro för bostadsinbrott och bråkiga ungdomsgäng som ett orosmoment.

– Vi arbetar för att genom en rad insatser runt om i kommunen minska oron och därmed förbättra resultatet till nästa år. Polisanmäl alltid om du utsätts för brott. Vi genomför även trafikkontroller utifrån de klagomål och tips som inkommer i den utsträckning som vi har möjlighet. Polis och kommun har ett nära samarbete i denna fråga och vårt mål är att skapa en tryggare miljö i kommunen, säger Christer Stålhandske, kommunpolis i Staffanstorp.

– Otryggheten i Hjärup är något som vi redan uppmärksammat och insatser för att stärka tryggheten har redan påbörjats, med bland annat ökad närvaro av polis, säkerhetsenhet och utökade öppettider för Ung i Staffanstorps aktiviteter i Hjärup, säger säkerhetschef Henrik Lethin.

Grannsamverkan och trygghetsvandringar

Det upplevda problemet med buskörning med moped och motorcykel har glädjande nog minskat från ett ”påtagligt problem” förra året till ”inte särskilt påtagligt”. Oron att utsättas för brott är fortsatt låg och färre uppger att de utsatts för brott som exempelvis stöld eller mängdbrott, exempelvis bil- eller cykelstöld.

– Vårt gemensamma arbete för ett tryggare Staffanstorp fortsätter tillsammans med alla kommuninvånare, bland annat genom våra grannsamverkansgrupper och våra kommande trygghetsvandringar där vi hoppas på stor uppslutning, säger Christer Stålhandske.

Fakta: Trygghetsmätningen

Årets trygghetsmätningsenkät skickades ut till cirka 900 slumpvis utvalda invånare i Staffanstorps kommun mellan 16 och 85 år och svarsfrekvensen var 62 procent. Du kan läsa mer om mätningen på polisens hemsida.Öppnas i nytt fönster

Kategorier

  • Demokrati
  • Kommun

Etiketter

  • trygg och säker
  • trygghet
  • trygghetsmätning