Hoppa till huvudinnehåll

Övergripande trafikinformation vid Hjärup Västerstad

Publicerad:

Just nu pågår anläggningarbeten vid Hjärup Västerstad, vilket kommer påverka trafiken på vägarna i området under våren 2024. Arbetet är ett led i exploateringen av projekt Västerstad.

Ynglingavägen

Under hösten har det utförts ledningsarbeten i Ynglingavägen, vilket gjort att vägen har letts om för biltrafik och cyklister. Eftersom ledningsarbeten fortsätter under våren kommer biltrafiken att fortsättningsvis ledas om. Preliminär tidplan är att Ynglingavägen öppnar för biltrafik under våren 2024.

I samband med att Trafikverket öppnar Lommavägen, planerat till vecka 9, kommer omledningsvägen för cykel längs Ynglingavägen att stängas. Cyklister till och från Lomma hänvisas över Lommavägens nya bro. Cyklister till och från Jakriborg hänvisas över den nya stationsbron.

Allévägen

Allévägen ska från och med vecka 9 användas som omledningsväg för Ynglingavägens trafik. Därför kommer det från måndag vecka 9 råda parkeringsförbud längs Allévägen.

Pågavägen

Pågavägen ska byggas om, vilket kommer påverka framkomligheten på vägen. Berörda kommer i god tid få vidare information om anläggningsarbetet.

Vragerupsbron

I samband med att Lommavägen öppnar kommer Trafikverket stänga den tillfälliga Vragerupsbron.

För er som blir direkt påverkade av anläggningsarbeten kommer kommunen eller kommunens entreprenör Skanska att informera er i god tid innan arbetet startar.

Kategorier

  • Bygga, bo och miljö
  • Kommun

Etiketter

  • Gång och cykelvägar
  • gator
  • trafik
  • vägar