Hoppa till huvudinnehåll

Så skrev vi förr: Kommunhus blir rådhus

Publicerad:

Vi fortsätter vår jubileumsserie där vi presenterar några texter från äldre kommuntidningar i Staffanstorps kommun. För lite drygt tjugo år sedan, invigdes det nya rådhuset. I 2003 års sista nummer (nummer 4), skrevs en nyhet om det byggnaden som ersatte gamla kommunhuset.

Förnyelsen av Torget startade redan i början av 1990-talet när arkitekten Peter Broberg vann en tävling om en ny utformning av hela Staffanstorps centrum. Temat var den skånska småstaden. I projektet fanns dock inte några planera på ett nytt kommunhus med. Småstadsatmosfären skulle istället skapas med andra medel.

Det gamla kommunhuset var egentligen inte tänkt som ett hus enbart för den kommunala verksamheten. Minnesgoda kommuninvånare kanske kommer ihåg att på bottenplanet fanns från början både bibliotek, post och bank. Men efterhand som den kommunala förvaltningen växte bredde Staffanstorps kommun ut sig i hela fastigheten – och den fick byggas till med ett annex.

När problemen med det gamla kommunhuset blev akut stod man inför två val – att renovera den gamla byggnaden eller att bygga nytt. Men förutom byggnadstekniska problem med fastigheten hade också lokalerna blivit opraktiska för kommunens verksamhet. Att bygga om fastigheten skulle mer kostsamt än ett nybygge.

Den 26 november 2001 beslutade kommunfullmäktige att anslå 68 miljoner kronor till ett nytt rådhus. Under 2002 utökades ramen med ytterligare 600 000 kronor för att täcka konstandera för ett reservelkraftverk.

Funktionella lokaler

Med utgångspunkt från Peter Brobergs idéer om den skånska småstaden, skapade arkitekten Mats Mörnhed underlaget för det slutgiltiga resultatet. Till uppdraget hade Staffanstorps kommun upprättat ett väldokumenterat funktionsprogram som beskrev huset interiört.

Förutom två typer av normalarbetsplatser har huset också fått ett antal funktionella möteslokaler. Den största lokalen, där kommunfullmäktige kommer att hålla sina sammanträden, rymmer 100 personer. Till detta finns ytterligare några lokaler där nämnder och styrelser kan hålla sina sammanträden.- Dessa lokaler rymmer ett 50-tal personer. På bottenplanet har skapats en cafélokal för enklare sammankomster med upp till 60 besökande.

– Detta är lokaler som vi inte hade tillgång till i det gamla kommunhuset, berättar stadsbyggnadschef Göran Berggren. Överst i huset kommer ytterligare en möteslokal att finnas, för borgerliga vigslar och för mottagningar av till exempel prominenta gäster från andra kommuner och länder. En lokal för lite festligare tillfällen.

Fotnot. Redaktionen för dagens Staffanstorps Aktuellt har valt att rätta eventuella stavfel och skriva ut förkortningar för att skapa en ökad läsbarhet i texten.

Kommunhuset (till vänster) invigdes 1968. 36 år senare, 2004, invigdes nya Rådhuset. Foto: Faksimil från Staffanstorps Aktuellt 1969/Staffanstorps kommun

Fotograf: Faksimil Staffanstorps Aktuellt 1969/Staffanstorps kommun

Kategorier

  • Demokrati
  • Kommun

Etiketter

  • kommunbildande
  • staffanstorps kommun 70 år
  • staffanstorpsaktuellt