Hoppa till huvudinnehåll

Samråd för vattentjänstplan 2023-2040

Publicerad:

En vattentjänstplan håller på att formas. Staffanstorps kommun har tagit fram ett förslag som ska gälla för 2023-2040.

Mellan den 26 mars och den 23 april är det samråd då synpunkter på förslaget tas emot. Under samrådstiden har ni som kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag möjlighet att lämna synpunkter på planen. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med vattentjänstplanen.

Huvudsyftet med vattentjänstplanen är att ge förutsättningarna för en god planering av de allmänna vattentjänsterna som Staffanstorps kommun är skyldiga att ordna samt ge berörda möjlighet till insyn, deltagande och påverkan i processen att planera hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Samrådshandlingen finns att läsa här.  Handlingen och bilagor kommer även att finnas fysiskt tillgänglig på kommunens bibliotek/medborgarkontor i Staffanstorp och Hjärup.

Synpunkter kan lämnas till och med den 23 april 2024 och skickas skriftligen via e-post till teknik@staffanstorp.se

Eller via brevpost till

Staffanstorps kommun
Tekniska avdelningen
Torget 1
245 80 Staffanstorp

Alternativt till kommunbrevlådan i Rådhuset.

Kategorier

  • Bygga, bo och miljö
  • Kommun

Etiketter

  • samråd
  • vattentjänster
  • vattentjänstplan