Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek i topp

Publicerad:

Staffanstorps kommun ligger i topp i Skåne gällande bemannade skolbibliotek.

Skolbiblioteken i kommunen har en bemanningsgrad på 87% att jämföra med riksgenomsnittet på 42%.

-Att ha bemannade skolbibliotek som en naturlig del av skolan är viktigt för att bidra till elevernas kunskapsutveckling, säger Krister Åkesson, utbildningschef.

I kommunen finns ett välfungerande nätverk av skolbibliotekarier som träffas regelbundet. Tillsammans har skolbibliotekarierna arbetat fram en gemensam kommunal skolbiblioteksplan, där ett av målen just handlar om att säkerställa att skolorna har ett bemannat skolbibliotek.

Skolbiblioteken är en väl integrerad del i skolornas verksamhet. Skolbibliotekarierna har en funktion både på plats i skolbiblioteket och ute i klassrummen. Fokus ligger på läsfrämjande aktiviteter som bokprat och högläsningsstunder samt på arbetet inom MIK. MIK är en förkortning av medie- och informationskunnighet och omfattar källkritik, informationssökning, upphovsrätt samt nätvett. Som ett stöd i detta viktiga arbete har skolbibliotekarierna arbetat fram en kommunal MIK-plan samt en tillhörande pedagogisk plattform fylld av material kopplat till ovanstående områden.

Skolbibliotekarierna bevakar aktuell bokutgivning och köper in ett brett utbud av både skön- och facklitteratur. Skolbiblioteken bjuder årligen även in författare, allt för att öka intresset för läsning och litteratur.

Kategorier

  • Bibliotek
  • Uncategorized
  • Utbildning och barnomsorg

Etiketter

  • Skolbibliotek