Hoppa till huvudinnehåll

Staffanstorp tar emot flyktingar från Ukraina

Publicerad:

Staffanstorps kommun har nu förberett sig för att ta emot människor som flyr från krigets fasor i Ukraina.

Omkring tre miljoner ukrainare har tvingats lämna sina hem och sitt land. Mycket tyder på att det kommer att bli fler framöver som flyr undan kriget. I dagsläget är det främst kvinnor, barn och äldre som förväntas söka skydd i bland annat Sverige.

Migrationsverket har efterfrågat hjälp från Sveriges kommuner och Staffanstorps svarar upp på ropet. Just nu ordnar kommunen med cirka 25 tillfälliga akutboendeplatser åt personer som kommit från Ukraina. Förutom boendefrågan behövs mat, omvårdnad och på längre sikt skola och förskola för barnen.

I nuläget är det mycket som är oklart om vad som kommer att hända ingen vet hur länge kriget kommer att pågå, men vi har valt att agera snabbt och håller nu på att iordningställa det sista så att vi kan ge flyktingarna tak över huvudet i vår kommun, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande.

En krisstab med representanter för alla kommunens huvudverksamheter och förtroendevalda har bildats, för att planera och stämma av läget i Ukraina och Sverige.

Vi följer händelseutvecklingen i vår omvärld och agerar därefter. Det är svårt att i nuläget säga hur stort behovet kommer att vara, men vi fokuserar nu först och främst på att lösa den akuta situationen, säger kommundirektör Per Almström.

Kommunen deltar även i regional och nationell samverkan, analyserar möjliga konsekvenser för vår organisation och organiserar oss internt. Exempel på möjliga konsekvenser är informationspåverkan, cyberattacker, störningar i försörjning av varor och tjänster och en ökad migration till Sverige.

På kommunens hemsida finns en särskild sida om Ukraina, läget i omvärlden och vad du kan göra för att hjälpa till.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Staffanstorps kommun har även skapat en FAQ med frågor och svar med anledning av kriget i Ukraina.

Kategorier

  • Kommun

Etiketter

  • beredskap
  • flyktingar
  • mottagande
  • Staffanstorps kommun