Hoppa till huvudinnehåll

Toppnotering för kommunens service och tillgänglighet

Publicerad:

Nyligen presenterades resultaten i Profitels oberoende årliga mätning av svenska kommuners tillgänglighet och service. I årets undersökning uppnår Staffanstorps kommun högsta service i flera bedömningskategorier.

Förbättringarna följer en stadig uppåtgående trend och jämfört med förra årets resultat stärks servicen i kommunen ännu mer. I elva kategorier får kommunen ”betydligt högre” än snittet eller ”högre” än snittet.

Vårt löfte till kommuninvånarna och näringslivet var och är att tillhandahålla en högkvalitativ kommunal service, en snabb och professionell myndighetsutövning och en effektiv och ändamålsenlig tjänsteproduktion.  Vi håller vad vi lovar, och det börjar nu slå igenom ordentligt i fler och fler mätningar och rankings. Staffanstorps resultat har också börjat intressera andra kommuner och offentliga aktörer. Vi ställer också gärna upp och delar med oss av våra arbetsmetoder och erfarenheter. ”Staffanstorp – som resten av Sverige borde vara” var sant igår, och det är än mer sant idag! säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun.

Svarstiderna för e-post har halverats sedan 2021, och ligger nu på i snitt en timme jämfört med rikssnittet på fyra timmar. Kvaliteten på innehållet i svaren är 91 procent (%), jämfört med rikssnittets 67. Detta är en rejäl förbättring från 78% 2020 och 81% 2021.

Ett tydligt kvitto

Tillsammans med service-och tillgänglighetsdelarna i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet är årets Profitelundersökning ännu ett tydligt kvitto på att kommunens långsiktiga och omfattande satsning på ökad tillgänglighet och service ger resultat.

“Bygger vidare på denna positiva trend”

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, sett ut service och bemötande, rankas Staffanstorps kommun på plats sex av 290 kommuner. I den totala rankingen hamnade Staffanstorps kommun på plats två i hela landet.

För tre år sedan initierade jag ett särskilt serviceuppdrag för att öka Staffanstorps kommuns tillgänglighet och service. Förvaltningarna har inom ramen för detta genomfört en bred översyn av våra tekniska system, av våra telefontider och av våra svarsrutiner. Kommunen har genomfört utbildningsinsatser och servicedialoger. Det är både inspirerande och glädjande att våra engagerade och professionella medarbetare och chefer tillsammans uppnår dessa utmärkta och samstämmiga resultat från två av varandra oberoende källor. Inget är dock så bra som det kan bli – vi bygger gemensamt vidare på denna positiva trend, säger Per Almström, kommundirektör i Staffanstorps kommun.

Profitels undersökning genomförs med hjälp av testpersoner som tar kontakt med kommunen via e-post och telefon. Svarstider mäts och kommunens information och service bedöms och poängsätts.