Hoppa till huvudinnehåll

Trafikverket stänger E22 tillfälligt när broar rivs

Publicerad:

Första helgen i augusti kommer E22 vara totalavstängd mellan trafikplats Kronetorp
och trafikplats Råby. Det kommer dock att vara möjligt att köra på E22 söderut i
trafikplats Lund Södra. Väg 108 kommer att vara öppen för trafik.

Fordonstrafik

Under helgavstängningen hänvisas fordonstrafiken till omledningsvägar, se karta.

Efter helgavstängningen i augusti kommer det vara begränsad framkomlighet på E22 fram till hösten 2026. Hastigheten sänks till 70 kilometer i timmen och körfälten blir smalare.

Planera din resa i god tid och visa hänsyn till både de som arbetar intill vägen och andra bilister förbi arbetsområdet.

Kollektivtrafik

Tidtabeller och mer information om kollektivtrafikförändringar finns på www.skanetrafiken.se samt i deras app.

Gång- och cykeltrafik

Omledning för bron görs från slutet av juni 2024 fram till ny bro byggs våren 2026. Gång- och cykeltrafiken leds då på en nybyggd gång- och cykelväg på östra sidan E22 från Höjebromölla till trafikplats Råby, se karta.

Kategorier

  • Trafik, gator och parker