Hoppa till huvudinnehåll

Tredje bästa kommun i Sverige: ”Ett fantastiskt resultat!”

Publicerad:

I våras nådde 96,5 procent av alla som gick ut nian i Staffanstorps kommuns skolor behörighet att söka till gymnasiet. Det betyder en tredjeplats bland samtliga 290 svenska kommuner.

– Ett fantastiskt bra resultat, säger utbildningschef Krister Åkesson.

Antalet elever som går ut grundskolan i Staffanstorps kommun med goda betyg fortsätter att öka.
Den genomsnittliga gymnasiebehörigheten i Sverige stannade våren 2022 på 83,3 procent. Staffanstorp nådde hela 96,5 och före oss ligger endast Danderyd med 97,8 och Lomma med 96,6 procent.

Staffanstorp har höjt sig varje år de senaste fyra åren. 2019 nådde vi 92,4 procent, 2020 låg vi på 93,9 och 2021 95,8 procent.

Redan 2021 nåddes en femte plats i landet och med den nya högre siffran tar våra skolor, enligt Skolverkets nya statistik, ytterligare två kliv upp i den absoluta rikstoppen.
– Det viktigaste för oss är dock inte hur det går för andra utan hur vi själva klarar att få våra elever att kunna göra sina framtidsval, konstaterar utbildningschef Krister Åkesson.

Motiverade och drivande

– Den höga gymnasiebehörigheten är ett bevis på det goda arbete som hela tiden görs av våra elever och personal och att alla är motiverade och drivande, säger utvecklingsledare Johan Lindblad på utbildningsförvaltningen:
– De senaste åren har vi gjort stora satsningar på kompetensutveckling av personal. Vi har en kontinuitet i organisationen och ett stort engagemang hos målmedvetna elever i kombination med pedagogernas stöd och undervisning. Det har gett resultat. Sedan kan det finnas även andra orsaker till att vi åter höjt oss och en av dessa kan vara att vi har en pandemi bakom oss då vi tvingades tänka nytt och tänka om när det gäller till exempel tydlighet och uppföljning.

Uppföljning

Behörigheten avser yrkesprogrammen på gymnasiet. För att nå detta ska man vara godkänd i matematik, svenska, engelska samt i ytterligare fem ämnen. För att komma in på teoretiska gymnasieprogram krävs att man är godkänd i matematik, svenska, engelska samt i ytterligare åtta ämnen.
– Även om 325 elever blev godkända i våras så hade vi tyvärr elva elever som inte klarade att gå vidare till gymnasiet. Vi följer upp dessa elevers skolbakgrund och tar bland annat reda på om de gått i våra skolor från förskoleklass eller om de är inflyttade under skoltiden. Detta för att dra lärdom vad vi kan göra ännu bättre, säger Krister Åkesson.
– Varje år följer vi också upp hur alla våra elever klarar gymnasiestudierna. Vi har en väldigt god genomströmning på gymnasiet vilket visar att eleverna är bra rustade när de lämnar grundskolan, inte bara betygsmässigt utan även kunskapsmässigt.

Kategorier

  • Kommun
  • Uncategorized
  • Utbildning och barnomsorg

Etiketter

  • Gymnasiebehörighet
  • Skola
  • Staffanstorps kommun
  • utbildning