Hoppa till huvudinnehåll

Vill du bli frivillig valarbetare?

Publicerad:

Bara drygt tre månader efter 2022 års val till kommun, region och riksdag står valnämnden i Staffanstorps kommun åter i startgroparna inför nästa uppgift: Valet till EU-parlamentetet 2024.- Vi behöver rekrytera nya frivilliga valarbetare i god tid. Det är ett spännande uppdrag i demokratins tjänst. Är du intresserad, så hör av dig, uppmanar valnämnden i Staffanstorps kommun.


Det är valnämnden i Staffanstorps kommun som leder det lokala valarbetet och ansvarar för att allt går rätt till enligt vallag och nationella Valmyndighetens regler.

Nämnden arbetar opolitiskt.

– Processen utgör grunden i vår demokrati. Trovärdigheten för valprocessen är jätteviktig. Demokratin vilar på att allt går rätt till, säger valnämndens ordförande Pierre Lindberg (M) och andre vice ordförande Pia Jönsson (S).

Positivt och negativt

– Mest positivt i Staffanstorp är att vi skiljde oss från riksnormen med obefintliga köer, vallokalerna stängdes på utsatt tid och valresultaten var klara tidigt i distrikten. Årets krav på skärmar framför valsedlarna tror vi var ett av skälen till de långa köerna i många kommuner. Våra dubbla stationer fördubblade kapaciteten.

– Mest negativt var att Valmyndighetens växel inte fungerade som den skulle när vallokalerna skulle rapportera in valresultatet. Den tog lång tid, man ombads återkomma och det fanns inget reservnummer. Det kastade en skugga över arbetet, säger Pierre och Pia.

Utvärdering

Just nu utvärderas arbetet, via en enkät till röstmottagarna om hur samarbetet fungerat i vallokalerna, med kansliet och distriktet, och hur systemet uppfattats av allmänheten.

Cirka 150 valarbetare, som alla gått utbildning ledd av Pierre Lindberg, bemannade 17 olika vallokaler. Många deltog även arbetet med förtidsröstningen.

Under valhelgen arbetade valnämndens ledamöter med att sortera förtidsröster och ta emot och kontrollera valdistriktens mottagna röster. De förrättade val hemma hos personer som inte själva kunde ta sig till vallokalen samt utförde onsdagens uppsamlingsräkning.

Fler frivilliga behövs

Nu inleds förberedelserna inför EU-valet 2024. En av de viktiga punkterna är att rekrytera nya frivilliga valarbetare.

– Det är väldigt lärorikt att vara med och säkerställa ett val. Vi arbetar helt opolitiskt och har ett så fint samarbete. Känner du att detta vore intressant för dig, kontakta gärna kansliet på Staffanstorps kommun. Alla får ersättning och de som jobbar med förtidsröstningen får en projektanställning, säger Pierre och Pia.

Trovärdigheter för valprocessen är jätteviktig. Demokratin vilar på att allt går rätt till, säger valnämndens ordförande Pierre Lindberg (M) och andre vice ordförande Pia Jönsson (S). Foto: Ivar Sjögren

Text och bild: Ivar Sjögren, Staffanstorps Aktuellt #5 2022

Kategorier

  • Demokrati
  • Kommun

Etiketter

  • Demokrati
  • EU-valet
  • Staffanstorps kommun
  • Valnämnden