Hoppa till huvudinnehåll

Ytterligare förstärkning av den civila beredskapen

Publicerad:

Staffanstorps kommun har tisdagen den 16 april köpt en civilförsvarsanläggning i Gullarp, Eslövs kommun. Därmed får kommunen ytterligare förmågor och kapaciteter inom det civila beredskapsområdet. Anläggningen möjliggör en stärkning av krisledningsförmågan i kris/krig, övningar, lagring av materiel och livsmedel.

Staffanstorps kommun arbetar aktivt för att möta nuvarande och kommande omvärldsutmaningar. Våra erfarenheter från bland annat covid-19-pandemin och det kraftigt försämrade säkerhetsläget i Europa efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina understryker nödvändigheten i att snabbt öka den offentliga sektorns motstånds- och handlingsförmåga vid kris och krig.

Ökade möjligheter

Med anläggningen får kommunen även ökade möjligheter att hantera evakueringssituationer och/eller om någon verksamhet skulle slås ut i en krissituation. Anläggningen erbjuder utbildnings-, sammanträdes- och övernattningsmöjligheter för 70-talet personer.

Regeringen och överbefälhavaren har understrukit vikten av att Sverige måste förbereda sig för krig. Mot den bakgrundens är det logiskt att kommunen nu investerar i en anläggning som kan tjäna flera syften under såväl fredstid som under höjd beredskap. För 11,5 miljoner kronor – en mycket låg summa i civilförsvarssammanhang – tar nu Staffanstorps kommun över en anläggning som skulle kosta mellan 300 – 500 miljoner kronor att nyanlägga. Detta är en långsiktig och god investering för Staffanstorpsborna – och för allas vår gemensamma trygghet och säkerhet, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande.

Bilder som visar toalett/badrum och ett större rum i bunkern.

Fotograf: Staffanstorps kommun

Staffanstorps kommun arbetar sedan många år och på många fronter för att stärka den civila beredskapen. Sveriges kommuner har ett långtgående ansvar för att säkerställa att välfärdsproduktionen och myndighetsutövningen ska fungera även under tider av kris och krig.

Därtill kommer ett omfattande ansvar för kommuninvånarnas säkerhet och försörjning.

Till vårt långsiktiga och mångsidiga arbete för att stärka kommunens motståndskraft hör åtgärder för att säkerställa tillgången på vatten, bränsle, elektricitet och livsmedel.

En förberedd kommun

Vi har också väl genomarbetade rutiner och reservkapaciteter för att trygga tillgången till IT, kommunikationer och säkra våra ledningsförmågor. Staffanstorps kommun tillhör idag de kommuner som är mest förberedda på att hantera samhällsstörningar – i fred och i krig.

Läs mer:

In- och utgång till bunkern.

Fotograf: Staffanstorps kommun

Kategorier

  • Kommun
  • Trygg och säker

Etiketter

  • civil beredskap
  • civilförsvar
  • säkerhet
  • trygghet