Hoppa till huvudinnehåll

Parker och grönområden

Parken utgör staden och tätortens gröna lunga. Särskilt viktiga blir parker och grönområden för orter ute i det öppna odlingslandskapet där tillgången till natur är starkt begränsad. På flera håll arbetar vi med att utveckla befintliga parker och grönstråk och att anlägga nya.

 • Balders hage

  Detta är en av kommunens äldsta parker och ligger centralt i Staffanstorp.

 • Hagalids rekreationspark

  I anslutning till Staffansvallen planeras en ny stor rekreationspark, som ska bli ungefär 110 000 kvadratmeter stor och tillsammans med den befintliga Hagalidparken kommer den att utgöra ett sammanhängande grönområde på 140 000 kvm.

 • Hjärups park

  Parken ska bli ett nytt natur- och rekreationsområde i Hjärup. Målet är att skapa en park med en enkel grundstruktur och olika delområden som kan erbjuda en stor variation av aktiviteter, rum och en mångfald av upplevelser. 

 • Norra Lundavägens fickpark

  Vid gröningen intill Norra Lundavägen och Skolgatan har det anlagts en liten fickpark under sommaren 2010. Parken är till för alla men riktar sig särskilt till de äldre som är boende i centrala Staffanstorp.

 • Sockerbruksparken

  Kommunen har nyligen förvärvat Sockerbruksområdet och tillhörande park. De kommande åren kommer parken att rustas upp, med start sommaren 2010.

 • Åstradsgårdens fickpark

  Intill Åstradsgården där Staffanstorps hembygdsförening håller till finns en liten grönyta som under våren 2010 rustades upp till en fickpark.

Stadsbyggnadsförvaltningen