Hoppa till huvudinnehåll

Sopsorteringsguide

Alla Sveriges medborgare är skyldiga till att sortera sitt avfall. Du som valt att behålla ditt restavfallskärl ska lägga ditt matavfall i restavfallskärlet, förpackningsmaterial kan du lämna på någon av kommunens återvinningsstationer. På denna sida får du information om sopsortering.

Även om du valt att behålla ditt restavfallskärl ska följande inte läggas i kärlet:

  • läkemedelsavfall
  • elavfall
  • lampor
  • batterier
  • tidningar
  • förpackningar i olika material
  • grovavfall

På återvinningscentralen kan du lämna avfall som inte är förpackningar.

Stadsbyggnadsförvaltningen