Hoppa till huvudinnehåll

Avfall och återvinning

Tekniska avdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den taxefinansierade avfallshanteringen, som innebär insamling och bortforsling av hushållsavfall och grovavfall från cirka 8 000 kunder samt trädgårdsavfall från cirka 1 800 kunder i Staffanstorps kommun.

Staffanstorps kommun är en av 14 delägarkommuner i Sysav (länk till sysav.se)Öppnas i nytt fönster dit huvuddelen av det insamlade avfallet transporteras.

 • Hushållsavfall och sophämtning

  I Staffanstorp är utsortering av matavfall en frivillighet. Restavfall och matavfall lämnas till Sysavs behandlingsanläggning i Malmö. På behandlingsanläggningen förbränns restavfallet och omvandlas till värmeenergi i Malmös fjärrvärmeverk.

  Matavfallet blir till en slurry hos Sysav innan det vidaretransporteras till Kristianstad för att omvandlas till biogas. Hos Sysav kan du läsa mer om detta (länk öppnas i nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

  Insamling och dispens

  Insamling och bortforsling utförs på entreprenad av Ohlssons. Vid frågor om sophantering kontakta Ohlssons (kontaktuppgifter finns längre ner på sidan).

  Dispens för uppehåll av hämtning av hushållsavfall kan du söka om exempelvis fastigheten inte nyttjas under minst sex månader. Förlängt hämtningsintervall samt total befrielse från sophämtning kan också sökas. Detta gör man hos kommunens miljöavdelning, via e-post miljo@staffanstorp.se eller telefon 046-25 11 00 (kommunens växel).

 • Grovavfall, kyl och frys

  Hämtning av grovavfall sker efter beställning utan kostnad en gång i månaden. För information se Avfallsguide för villor och småhus 2020/2021.

 • SMS-tjänst

  Staffanstorps kommun använder systemet Blue Idea för att informera om driftstörningar i den kommunala verksamheten inom tekniska enheten (VA, renhållning och gator/vägarbete) via sms.

  Mer information hittar du på vårsida om SMS-tjänsten.

Kontakta Ohlssons

Ohlssons AB

Renhållningentreprenör

Telefonnummer
046-70 99 00

Hemsida: Ohlssons

Behöver du fler matavfallspåsar?

Beställ direkt via Ohlssons hemsida

Kontakta tekniska avdelningen

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen