Hoppa till huvudinnehåll

Vatten och avlopp

Tekniska avdelningen ansvarar för att du ska få ett gott och hälsosamt dricksvatten i din vattenkran. Dessutom renar vi ditt avloppsvatten så att det kan återlämnas till naturen utan skada för vår hälsa och miljö.

Vattnet på vår jord cirkuleras i ett evigt kretslopp. Det vatten vi använder idag är samma vatten, som fanns med från vattnets bildande och våra barn kommer att dricka “samma” vatten som vi använder oss av idag.

Vi dricker det, badar i det och använder det till tvätt. Vi använder samma vatten om och om igen. Därför ska vi vara rädda om det. Det är minst lika viktigt att du spolar ner rätt saker i avloppet som att lämna ditt avfall på rätt ställe.

Vattenrening och avloppsreningsverk

Vattnet renas i Sydvattens vattenverk vid Ringsjön och Vombsjön, transporteras i särskilda kulvertar till kommuns vattenledningssystem och går vidare ut till kommunens hushåll och industrier.

När vattnet använts får vi tillbaka ett nersmutsat avloppsvatten, som måste renas i reningsverk innan det släpps tillbaka till naturen och kretsloppet. Det stora reningsverket vid Gullåkravägen renar avloppsvatten från cirka 14 000 av Staffanstorps invånare. Avloppsvattnet från Hjärup och några andra delar av Staffanstorp avleds till reningsverket i Malmö.

Ansluta mitt hus till VA-nätet

Ni som vill ansluta er till det kommunala VA-nätet ska anmäla detta till oss på Tekniska enheten. Detta gäller även om du bygger nytt, bygger om eller bygger till ditt hus där VA-anslutningen berörs.

VA-anmälan görs via blanketten Servisansökan som skickas tekniska enheten. Tillsammans med blanketten ska ni även bifoga situationsplan för VA.

  • Behöver ni få vattnet avstängt till fastigheten ute i gatan kontakta oss på 046-25 11 00.

Även vid övriga frågor nås vi på 046-25 11 00.

Ska du göra markarbeten?

Kontrollera här innan du gräver för att förhindra onödiga avgrävningar av kablar och ledningar.

Avgifter

VA-verksamheten finansieras med de avgifter, som du betalar för användning av VA-anläggningen. Dricksvattnet i kranen hemma hos dig är upp till 1 000 gånger billigare än köpt vatten på flaska. Dessutom ingår borttransport av det förorenade vattnet och rening i reningsverk.

För frågor angående vatten- och avloppsfakturor samt flyttanmälan kontakta Staffanstorps Centrum

Kontakta tekniska avdelningen

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen