Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvatten

Vårt dricksvatten i Staffanstorps kommun håller mycket hög kvalitet. Det är gott att dricka och kostar inte mycket.

Ledningsnätet som distribuerar vattnet till abonnenterna i hela Staffanstorps kommun har en längd på 25 mil och årligen levereras omkring 1,7 miljoner kubikmeter vatten till kommunens invånare.
Idag är 98 procent av hushållen anslutna till den kommunala vattenförsörjningen och endast 2 procent har egen brunn.

Vattnet kommer från Vombsjön och sjön Bolmen och köps från Sydvatten (länk till sydvatten.se, öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster. Sydvatten är ett bolag som ägs gemensamt av 15 västskånska kommuner.

Vattnet från Vombverket försörjer största delen av Staffanstorps kommun medan vattnet i Hjärup med omnejd kommer från sjön Bolmen i Småland. Vattnet leds via en lång tunnel/ledning till Sydvattens vattenverk Ringsjöverket som ligger i Eslövs kommun.

Provtagning på dricksvatten

Dricksvattnet kontrolleras enligt Livsmedelsverkets regelverk genom regelbundna provtagningar. Staffanstorp tar prover på dricksvattnet vid cirka 30 tillfällen per år, med  provtagningspunkter fördelat över hela kommunen.

Sydvatten har också kontinuerliga provtagningar. På så sätt kan vi alltid vara säkra på att vattnet håller en jämn och hög kvalitet.

Länkar

Livsmedelsverkets regelverk om dricksvattenkvalitet

Sydvattens vattenkvalitet

Stadsbyggnadsförvaltningen