Hoppa till huvudinnehåll

Viktigt att tänka på gällande vatten och avlopp

Matolja och fett ska du hålla borta från diskhon. Fett stelnar och bildar proppar i avloppsledningen. I värsta fall har du snart en översvämning hos dig eller grannen.

Våra reningsverk tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och andra verksamheter. Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem, till en allt större kostnad. Fett svalnar och stelnar när det når avloppet. Det fastnar på rörens insida och kan orsaka stopp och översvämning.

Gör så här istället

Häll gammal matolja i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lägg den i restavfallet i din soptunna. Denna förpackning kan förvisso inte återvinnas, men den innebär en mindre miljöförlust än igenproppade avloppsrör.

Torka ut stekpannor och kastruller med hushållspapper och släng pappret i soporna.

Stora mängder fettavfall

Om du driver restaurang eller livsmedelsverksamhet och har större mängder frityrfett ska du exempelvis teckna abonnemang för fettunna hos någon privat aktör. Många verksamheter till exempel restaurang, bageri med flera måste även ha fettavskiljare, som avskiljer fett från exempelvis diskvattnet innan det släpps ut i avloppet. Fettavskiljaren ska tömmas av kommunens upphandlade renhållningsentreprenör.

Du ska bara spola ner det som kommer från kroppen och toapapper.

Fotograf: Licens: Timo Julku

Inget skräp i toan

Toaletten är faktiskt bara gjord för kiss, bajs och toapapper. Annat som slängs i toan orsakar stopp i pumpstationer och ledningar. Detta skulle man kunna tro är självklart, ändå har vi problem med stopp i pumpstationer. Stopp som beror på att fel saker hamnat i avloppet. Du ska bara spola ner det som kommer från kroppen och toapapper. Här får du veta varför.

Inget försvinner

Toalettpapper klarar våra reningsverk utan problem. Papperet löses nämligen upp i kontakt med vatten. Annat som slängs i toan orsakar stopp eller försvårar reningen av vattnet. Våra drifttekniker får återkommande larm om stopp och måste åka ut och ta bort det som orsakat stoppet. Det kan vara trasor, tvättlappar, nylonstrumpor, pappershanddukar, blöjor, bindor, tamponger, kondomer och hårbollar. Mindre föremål fastnar i gallerstationerna på reningsverken.

Hantera skräp på rätt sätt

Ha alltid en papperskorg i badrummet. I den kastar du allt ditt restavfall, som exempelvis tops, hår, tamponger och snus. Restavfallet förbränns och blir till fjärrvärme och el. Skräp som kan återvinnas, exempelvis toarullen, källsorteras i pappersåtervinningen.

Kemikalier förstör naturen

Kemikalier som lacknafta, nagellack, aceton och andra liknande vätskor, liksom sprayburkar, lämnas till miljöstationen och mediciner lämnas kostnadsfritt till närmaste apotek. Kemikalierna försämrar reningsprocessen i vårt Reningsverk och riskerar att följa med det renande vattnet ut i vår miljö där det påverkar vår miljö negativt.

Källa: NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)

Stadsbyggnadsförvaltningen