Hoppa till huvudinnehåll

Att tömma och fylla trädgårdspoolen

När sommaren är slut och poolen ska tömmas finns det några saker att tänka på. Här följer tips och råd för att det inte ska påverka naturen negativt.

Vattnet ska i första hand tas om hand inom den egna fastigheten. Det bästa är att låta vattnet infiltreras över en gräsyta eller liknande under förutsättning att vattnet inte ställer till problem för grannar m.m. Det är också viktigt att man inte tömmer ut allt samtidigt utan släpper ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan. Tänk också på att inte använda poolkemikalier eller liknande precis innan tömning. Låt poolen stå i solen utan att tillföra ny klor så att kloret i vattnet förbrukas för att minska klorhalten i de vatten som ska tömmas.

Det är inte tillåtet att tömma vattnet till kommunens avlopps- och dagvattenledningar då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds orenat via dagvattensystemen ut till våra vattendrag samt att större mängder poolvatten belastar vårt reningsverk om vattnet släpps ut via bostadens avlopp. Poolvatten bör heller inte tömmas ut till hav, sjöar och vattendrag då poolens klorerade vatten m.m. kan skada växt- och djurlivet.

Vid osäkerhet kring var du ska släppa ut vattnet, kontakta miljöenheten.

Det finns också mer information hos Svenskt Vatten. (öppnas i ny flik).Öppnas i nytt fönster

Fotograf: Pixabay

Fylla privat pool med vatten

Tänk på att det är dricksvatten du använder i poolen. Slösa inte med vattnet och ta hänsyn till hur mycket vatten som används av andra kunder för att inte begränsa tillgången till dricksvattnet för andra.

Se till att påfyllningen inte sker under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet. Fyll gärna poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre. Undvik att fylla poolen samtidigt som din granne. Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara på energi. Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.

Täck över poolen när den inte används enligt skyddsbestämmelserna, så att du även minskar avdunstningen av vatten.

Staffanstorps kommun tillåter inte att man fyller sin pool via kommunens brandposter.

Observera! Om det råder bevattningsförbud får du heller inte fylla din pool.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen