Hoppa till huvudinnehåll

Avlopp

Avloppsvatten kan ses som ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner ner i brunnar som finns på gatorna. Spillvatten är det som oftast associeras med avloppsvatten, det vill säga allt som vi spolar ner i våra avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon.

På denna sida kan du hitta information om både kommunalt som eget avlopp.

Kontakta tekniska avdelningen

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen