Hoppa till huvudinnehåll

Enskilt dricksvatten

Grundvattnet är viktig för oss alla, inte minst för att vi använder det som dricksvatten. Näringsämnen och bekämpningsmedel som sprids på markytan riskerar att läcka ner till grundvattnet och oönskade mikroorganismer kan också hamna i vattnet.

Provtagning i enskild brunn

När man vill analysera sitt dricksvatten vänder man sig direkt till ett analysföretag för beställning av provflaskor. Det finns bland annat följande laboratorier att välja:

  • Eurofins telefon: 010-490 81 10
  • SGS telefon: 013-25 49 91

Hushåll i Staffanstorps kommun med barn under ett år och utan tillgång till kommunalt vatten har möjlighet att få vattnet i sin brunn analyserat på kommunens bekostnad. Provflaskor finns att hämta i Rådhuset.

Kontakta miljöenheten i Staffanstorps kommun för mer information.

Du kan läsa mer om brunnar och dricksvatten på Sveriges geologiska undersökning SGU:s webbplatsÖppnas i nytt fönster

Insamling av lokal data om grundvatten

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har bett Sveriges kommuner om hjälp för att få ut information till kommuninvånarna om deras arbete med informationsinsamling om enskilda brunnar. SGU har på uppdrag av regeringen sett över hur lokal data om grundvatten kan samlas in och lagras, för att kunna användas av myndigheter och kommuner till bland annat VA-planering och vattenbalansberäkningar. Som ett resultat av detta arbete har SGU tagit fram en möjlighet för brunnsägare att lämna in brunnsobservationer för befintliga brunnar, alternativt lämna information om brunnar som SGU saknar i sina register. Inlämningen från brunnsägaren är frivillig, men då SGUs register för brunnar används av myndigheter, konsulter och kommuner för att identifiera och lokalisera enskilda brunnar är det fördelaktigt för brunnsägaren om brunnen finns registrerad.

Nationellt register

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att man registrerar sin brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar man till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Så rapporterar du in en brunn 

Om du har frågor är det bästa att kontakta Sveriges geologiska undersökning (SGU) direkt, kontaktuppgifter och mer information om brunnsarkivet hittar på SGU:s webbplats (länk öppnas i ny flik).Öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen