Hoppa till huvudinnehåll

Kartor, adresser och mätning

Kommunens samlade MBK (Mätning, beräkning, kartor) verksamhet (Geoinfo) kan ta fram och erbjuda många olika typer av mätningsuppdrag, kartunderlag och annan information kopplat till kartan (GIS).

De vanligaste mät och karttjänsterna är PBL-tjänsterna grundkarta, nybyggnadskarta, utsättning och lägeskontroll i samband med bygglovsprocessen och övrig samhällsplanering.

Kartprodukter framställs i enlighet med de önskemål som kunden har, både digitalt och på papper.

Lantmäteri

Staffanstorps kommun har ingen egen lantmäterimyndighet. För lantmäterifrågor och fastighetsbildning hänvisas till Lantmäteriet,

Hemsida: www.lantmateriet.se

Telefon: 0771-63 63 63

Frågor eller beställning av tjänster

Har ni funderingar eller vill göra en beställning av MBK-tjänster kontakta oss.

Sebastian Andrén Gaudin

Geoinfochef

Telefonnummer
046-25 16 73

Kontaktas för mer information om verksamheten.

Anders Nilsson

Mätningssamordnare

Telefonnummer
046-25 14 21

Kontaktas för mer information om MBK-frågor.

Stadsbyggnadsförvaltningen