Hoppa till huvudinnehåll

Djur

Runt omkring oss har vi både tama djur, våra sällskaps djur, och vilda djur vare sig vi bor på landsbygden eller i tätbebyggda område. I tätbebyggda områden kan både vilda djur och sällskapsdjur upplevas ha större påverkan än på landsbygden, vilket bland annat kan bero på att det är just tätare mellan bostäder och allmänna ytor. Det kan därför behövas en större tolerans men också ansvar och visad hänsyn hos både djurägare och andra för att samspelet ska fungera.

För många människor är djur ett viktigt och vanligt sällskap i vardagen. En del kommer även i kontakt med djur inom sitt arbetsliv. Djur kan vara goda livskamrater men kan även vara viktig i andra sammanhang som exempelvis  tjänstehund. Det är viktigt att djur behandlas på rätt sätt för att de ska må bra.

Länsstyrelsen i Skåne har ansvaret för att kontrollera att djuren har det bra samt att bestämmelserna i djurskyddslagen följs.

Tillsyn över hund och katt

Om du misstänker att ett djur, exempelvis en hund eller katt, i din närhet inte hålls under tillräcklig uppsikt och tillåts göra utfall mot människor eller djur, ska du kontakta Länsstyrelsen i Skåne, telefonnummer 010-22 41 350.

Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.

Anmäl bristande djurhållning

Om det gäller bristande djurhållning ska du också kontakta Länsstyrelsen i Skåne men då på följande nummer, 010-224 10 00 (växel).

Mer information om anmälan finns på Länsstyrelsens webbplats.

Stadsbyggnadsförvaltningen