Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsjakt

Skyddsjakt är ett undantag från fredning av vilt och endast vilda djur omfattas av skyddsjakt. På kommunal mark får skyddsjakt endast utföras av särskilt utsedda skyddsjägare. Skyddsjakt kan ibland tillämpas om det finns behov som till exempel på grund av olägenhet och störning. Men då djuren ofta kommer tillbaka är skyddsjakt vanligen en tillfällig lösning på ett problem.

Vid störningar från kråkfåglar, duvor, kaniner eller förvildade katter kontakta tekniska enheten för vidarebefordring av ärendet till kommunens skyddsjägare. Ingen skyddsjakt sker på katter utan att det utan rimlig tvivel kan konstateras att katten är vild. I de enskilda fallen är det även skyddsjägarens bedömning på plats som avgör om jakt behövs eller inte.

Den som vill ha hjälp på privat mark får själv ta kontakt med skyddsjägaren och betala eventuella kostnader.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen