Hoppa till huvudinnehåll

Hund

Du som hundägare har ett strikt ansvar för hunden och behöver se till att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Det innebär att man behöver ha sin hund under uppsikt samt se till så att hunden inte skäller i tid och otid så att grannar störs. Att skälla är dock ett naturligt beteende och som granne eller närboende får trots allt ett visst mått av hundskall tålas.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (länk till riksdagen.se, öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster finns bland annat bestämmelser om djurägarens ansvar, märkning och registrering av hundar, omhändertagande av hundar och övergivna katter. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och sköter ärenden som gäller lagen om tillsyn av hund och katt.

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna ska hundbajs plockas upp inom detaljplanelagt område i kommunen. Detta gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehundar och signalhund försedd med tjänstetäcke eller för polishund i tjänst. Anmälan om brott mot de lokala ordningsföreskrifterna görs till polisen. I övrigt gäller lagen om tillsyn över hundar och katter.

 • Störning av skällande hundar

  Skällande hundar kan i vissa fall orsaka olägenhet för människors hälsa om skällandet är ihållande och inte bara sker vid enstaka tillfälle. Störningar av skällandet kan skapa större olägenhet om det sker på tidiga morgnar eller sena kvällar. En hund bör rastas minst var sjätte timme och få den motion och stimulans som hundens ras, hälsostatus och ålder kräver.
  Miljöenheten får ofta in klagomål på hundar som står och skäller. Det som gäller är att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer.

  Vid bedömning av vad som enligt miljöbalken är en olägenhet för människors hälsa omfattas både fysisk och psykisk påverkan samt den oro man kan känna (psykiska immissioner) och som inte är ringa eller helt tillfällig. Bedömningen måste utgå ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Hänsyn ska dock tas till personer som är något känsligare än normalt, exempelvis allergiker.

  Det händer att miljöenheten tar emot klagomål gällande skällande hund eller hundar. Vår rekommendation är att den som upplever störningen i första hand kontaktar hundägaren för att uppmärksamma denna om problemet och ägaren har möjlighet att förklara och vid behov  förbättra situationen. Om det inte går kan miljöenheten komma att kontakta hundägaren och även göra tillsyn.

 • Så sköter du din hund

  För att din hund ska må bra finns det grundläggande behov man som hundägare behöver känna till. Det finns även bestämmelser som reglerar exempelvis utrymmen och miljö för hundar samt om du vill starta verksamhet för hundar. Mer om detta kan du läsa på Jordbruksverkets webbplats.

Dokument: Lokala ordningsföreskrifter

  Kontakta oss

  Miljöenheten

  Telefonnummer
  Växel: 046-25 11 00

  Besöksadress

  Rådhuset, Torget 1

  Stadsbyggnadsförvaltningen