Hoppa till huvudinnehåll

Störande fåglar

Det händer att vi blir störd av fåglar vid viss tillfällen eller på fågelmatning som drar till sig stora skaror fåglar. Det kan vara kråkor, skator, måsar och duvor men även mindre fåglar. Störningen kan uppkomma av att fåglarna skränar mycket eller att de smutsar ner på allmänna platser, uteserveringar, uteplatser och balkonger. En del människor upplever också obehag när en stor mängd fåglar samlas på ett ställe.

På allmän plats

För att minska ansamling av fåglar kan vi tillsammans hjälpas åt att genom att inte slänga skräp och matrester på marken utan istället i soptunnorna. Lämna inte heller mat obevakad och synlig för fåglar. Finns det inte finns något ätbart på platsen är det heller inte intressant för fåglar att vara där.

På privat fastighet

Det är fastighetsägarens ansvar att förebygga störningar från fåglar. Det innebär att man som husägare, bostadsrättsföreningen eller bostadsbolaget man hyr bostad av har ansvar för att förebygga störning från fåglar inom dess fastighet.

Tips för att skrämma bort/hindra fåglar

 • Råd till dig som fastighetsägare
  • Hindra fåglarna från att häcka och bygga bon på fastigheten. Exempelvis kan nät, piggar, plåtar, vajrar eller liknande sättas upp vid skorstenar och på tak.
  • Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De kan också ta bort fågelbon innan fåglarna fått ungar.
  • Informera de som bor i din fastighet att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset eftersom matning även lockar till sig större fåglar så som skator och måsar.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Se till att soptunnor är stängda och att komposter med matavfall har tätt lock. Städa även regelbundet på platser där matrester kan förekomma. Om det finns matrester tillgängliga drar det till sig måsar och trutar såväl som råttor och möss.
 • Gör åtgärder före häckningssäsong

  Det är bäst att sätta upp hinder och skrämselanordningar innan häckningen börjar före månadsskiftet mars till april. Ju närmare inpå häckningsperioden anordningarna sätts ut desto bättre effekt ger de då fåglarna är mer benägna att välja en annan plats att häcka på. Sätts anordningarna ut en längre tid innan häckningen börjar hävdar fåglarna däremot sin plats.

 • Fast eller rörlig skrämselanordning

  Fåglarna lär sig ofta hur farlig en skrämselanordning är eftersom fåglar ofta utmanar sina hot. De fasta skrämselanordningarna fungerar därför som oftast bara under en kort tid. De rörliga skrämselanordningarna kan vara mer effektiva. Ibland kan även ljudeffekter används men då måste man även ta hänsyn till att grannar och omgivning inte ska störas.

 • Åtgärder under den fredade perioden

  Under perioden 1 april – 31 juli är det häckningssäsong och fåglarna är då fredade vilket innebär  fåglar, deras bon och ägg är fredade enligt jaktlagen. Fastighetsägare får dock bedriva jakt göt att förhindra skada eller annan olägenhet.

  Fastighetsägare får dock bedriva skyddsjakt under denna tid (1 april – 31 juli) om fåglarna orsakar allvarlig skada eller olägenhet på eller i ett hus.

  Skyddsjakt innefattar exempelvis rivning av bon och punktering av ägg. Detta innebär att det är viktigt att du som fastighetsägare gör en bedömning av olägenheten eller skadan och vidtar nödvändiga åtgärder för att avhjälpa problemet. Om man upplever störning av fåglar är det rekommenderat att i första hand ta till åtgärder som hindrar eller skrämmer fåglarna. Hjälper inte de åtgärderna har du som fastighets-, tomt- och anläggningsägare möjlighet att använda skyddsjakt, det enligt regler i jaktförordningen (1987:905), bilaga 4.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen