Hoppa till huvudinnehåll

Skadedjur och ohyra

Skadedjur eller ohyra är ett allmänt uttryck för oönskade djur som kan leda till skada på egendom, obehag eller sjukdomsrisker. Vad som räkans som skadedjur kan också bero på att ett stort antal djur eller insekter befinner sig på fel ställe. Bland skadedjur och ohyra kan bland andra nämnas, möss, råttor, duvor, myror, mjölbaggar, vägglöss med flera.

Enligt miljöbalken är det fastighetsägaren som har ansvar för att bostäder och lokaler är fria från skadedjur. Men även boende och verksamhetsutövare har ett ansvar att nyttja sin bostad eller lokal på ett sätt som motverkar förekomst och hindra eventuell spridning av skadedjur och ohyra. Det kan till exempel handla om att informera fastighetsägaren när skadedjur upptäcks, att förvara mat och avfall på rätt sätt samt att samarbeta vid saneringar.

 • Skadedjur och ohyra i bostadsrätt

  Bor du i bostadsrättslägenhet som inte utgör enfamiljshus som är bostadsrättsföreningens styrelse alltid skyldig att vidta åtgärder för att sanera. Är man ansvarig för att skadedjur eller ohyra finns i bostaden kan man bli ersättningsskyldig för saneringskostnaderna.

 • Skadedjur och ohyra i hyresrätt

  Bor du i hyresrätt och upptäcker skadedjur eller ohyra ska du i första hand kontakta hyresvärd och/eller fastighetsägaren. Det är ägaren som har ansvaret för att åtgärder vidtas så som skadedjurssanering. Fastighetsägaren kan i sin tur kontakta en skadedjursfirma som utför saneringen. Hyresvärden kan kräva ersättning för saneringskostnaderna om man är ansvarig för att ohyra eller skadedjur finns i bostaden.

 • Skadedjur och ohyra i villa eller radhus

  Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du för att hålla ohyra och skadedjur borta. En skadedjursförsäkring kan vara kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera vad som gäller i ditt fall. Kontakta även alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer en skadedjurssanering.

 • Minska risken för skadedjur och ohyra
  • Håll rent. Städa ofta både i bostaden, lagerlokalen, förråd och andra områden så att inte sopor och skräp lockar till sig skadedjur eller ohyra. Att hålla rent förhindrar även att de inte kan föröka och sprid sig.
  • Se till att säkra fastigheten så att inte gnagare kan ta sig in. Ett effektivt sätt att förhindra att de gnager kommer in i utrymmen är att använd tillräckligt tätt stålnät eller på annat sätt täta springor och öppningar.
  • Mata inte fåglar med matrester då det kan dra till sig möss, råttor och ohyra.
  • Rensa hängrännor
  • Skaffa dig kunskap om skadedjuret/ohyran i fråga om hur de lever, vad de äter och vad de kan förekomma för att kunna förebygga angrepp. En förebyggande åtgärd är att se till att skadedjuren inte kommer åt mat eller annat som de gärna angriper.
  • Livsmedel så som nötter, mjöl och gryn kan skyddas genom förvaring i täta förpackningar.
 • Kontakta skadedjursfirma

  Har man fått in skadedjur eller ohyra i bostaden kan det vara bäst att kontakta en skadedjursfirma för råd och för professionell hjälp. I en del fall finns ett bekämpningsavtal med en skadedjursfirma som antingen är kopplat till en fastighets- eller villahemförsäkring eller via ett direktavtal. Ta reda på vad som gäller i ditt fall och hur du kontaktar skadedjursfirman.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen