Hoppa till huvudinnehåll

Katt

Katten är ett självständigt djur och de kan hållas som både innekatt eller utekatt. Även utekatten behöver få vård och omsorg av sin ägare. Ett problem som ofta uppkommer gällande lösspringande katter är att de förorenar i sandlådor, rabatter och liknande. Man kan betraktas som djurhållare så fort man börjat mata en katt och är då skyldig att se till att katten fullt ut sköts i enlighet med djurskyddslagen. Födotillgången styr katternas beteende och de vistas där födan finns vilket kan medföra att även större flockar med katter samlas vilket kan skapa olägenheter.

Lagar och märkning

Katten omfattas av lagstiftningarna Djurskyddslagen (2018:1192) samt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Hittar du en förvildad katt som far illa ta kontakt med ett katthem för att se om något av dessa kan ta emot katten. Från och med 2023 ska din katt vara id-märkt och registrerad hos Jordbruksverket, mer information om detta finner du på Jordbruksverkets webbplats. Kattförbundet SVERAK har ett frivilligt ID-register där man med hjälp av id-märkning kan söka efter ägaren. Chipläsare finns vanligtvis att tillgå hos veterinär eller hos polis.

Länk till lagar

Djurskyddslagen (länk till riksdagen.se, öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster

Lag om tillsyn över hundar och katter (länk till riksdagen.se, öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster

 • Lösspringande katter

  Enligt lagen ska katter hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Sedan år 2002 finns det en dom i miljödomstolen som säger att katter som passerar en villatomt inte är en olägenhet för människors hälsa och miljön enligt miljöbalken. Allergirisken då en katt passerar tomten anses vara en liten störning och är inte en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

  Det är fastighetsägarens uppgift att skydda sig från att en katt tränger sig in i hus, ligger på sittdynorna i trädgården, gör spår på trädgårdsbordet vid fuktig väderlek och orsakar avföring i trädgårdsland och rabatter m.m. Fastighetsägaren får själv överväga vilket skydd som kan finnas för att skydda tomten från passerande katter. Lag och praxis ger katter rörelsefrihet, samtidigt som kattägare enligt lag är föreskrivna skyldigheter att hålla dem under tillsyn och sköta om dem. Dock har en kattägare inte samma strikta ansvar för sin katt som en hundägare har.

 • Om du störs av katter

  Störs du av katter i ditt område så är det bäst att i första hand kontakta ägaren, om denna är känd. För att slippa katter kan du försöka skrämma eller spruta vatten på katten så fort den kommer in på tomten. Hindra katten från att komma åt sandlådor, planteringar och skrymslen genom att lägga över nät, presenning, fiberduk eller liknande. I zoo-affärer, trädgårdsbutiker och liknande finns olika medel som har en avskräckande effekt. Det kan även fungera att sprida kaffesump i planteringarna.
  Ge inte upp! Katten kommer kanske att tycka att det är så ogästvänligt hemma hos dig att den väljer en annan plats. Se även till så att det inte finns sopor eller matrester tillgängliga för katten.

  Observera att du inte får lägga ut gift eller på annat sätt skada katten. Det kan ge böter eller fängelse upp till två år.

 • Så sköter du din katt

  För att en katt ska må bra behöver man känna till de grundläggande behov katten har och de regler som gäller. Mer om detta finnas att läsa på Jordbruksverkets hemsida 

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen