Hoppa till huvudinnehåll

Översiktsplan och detaljplaner

Kommunen ansvarar för att planera för hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, men också användningen av mark- och vattenområden inom kommunens gränser. Det görs genom olika former av planer som du kan läsa om här.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen