Hoppa till huvudinnehåll

Adresser och lägenhetsregister

Alla bostäder och verksamhetslokaler ska ha en adress. Alla adresser blir registrerade i Lantmäteriets fastighetsregister. Geoinfo ansvarar för all adressättning i kommunen.

Hur ser en adress ut?

Inom tätorter består adressen av gatunamn/vägnamn med adressnummer. Exempel på en tätortsadress är Storgatan 2.

På landsbygden med glesare bebyggelse används en numrering, som med sista siffran avrundad talar om hur långt det är ifrån vägens början. Här är det jämna nummer på höger sida och ojämna på vänster sida. Exempel: Vid 1 340 meter från huvudväg till fastighet får fastigheter på höger sida nummer 134-0, vänster sida får nummer 133-0 eller 135-0.

Vid stickvägar (vägar som skapas i exempelvis skogsområde för att traktor eller maskiner ska kunna avverka och köra bort virket) lägger man till det nya metertalet efter bindestrecket. Exempelvis 1 340 meter från huvudväg höger sida och 270 meter stickväg vänster sida erhålls nummer 134-27.

Lägenhetsregister

Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Det är kommunerna som ansvarar för att registret är aktuellt. Utgångspunkten är att rapporteringen sker, i huvudsak, i samband med hantering av bygglov.

Riktiga adresser en förutsättning

En förutsättning för att ett lägenhetsregister ska kunna byggas upp är att det finns korrekta adresser till varje bostadsentré. Det är kommunen som fastställer adresser.

Stadsbyggnadsförvaltningen